Üks kuulsamaid USA Armee transsoolisi sõdureid Chelsea Manning. Foto: Wikipedia

Ajal kui Venemaa ründab Ukrainat, õpetab Ameerika Ühendriikide Armee sõdureid ja ohvitsere kasutama õigeid soolisii asesõnu ning soosima soovahetusoperatsioone.

Sooliste asesõnade (gender pronouns) ja soovahetuse õppimine on kõigile kõigi tasandi sõjaväelastele kohustuslik, vahendab õppematerjalid enda valdusesse saanud Washington Free Beacon

Õppematerjalid kannavad nime "Sõjaväeteenistuse transsooliste isikute ja soodüsfooriaga isikute poliitika" (Policy on the Military Service of Transgender Persons and Persons with Gender Dysphoria) jagati ohvitseridele koos juhendiga, kuidas teemat alluvatele õpetada, laiali veebruari alguses. Free Beaconile lekitas materjalid üks Armee Erioperatsioonide Üksuse (Army Special Forces) kõrgem sõjaväelane, keda sunniti kirjeldatud kursusel osalema. 

Allikas: Washington Free Beacon

Armee kõneisik kinnitas, et Free Beaconi käsutuses olevad õppematerjalide slaidid on osa "kohustuslikust väljaõppest" ja need töötati välja kaitseministeeriumi poolt, et viia ellu hiljuti uuendatud kaitseministeeriumi ja armee transsoolise teenistuse poliitikat. 

Sooliste asesõnade kasutamise ja soomuutmise peavad käesoleva aasta 30. septembriks selgeks õppima kõik armee sõdurid, komandörid ja ülevaatajad, kinnitas kõneisik.

2021. aasta juunis teatas USA armee, et teenistuses saab osaleda vastavalt oma valitud soole. Tegemist on osaga Joe Bideni suuremast programmist, millega soovitakse sõjavägi muuta transsooliste inimeste jaoks paremaks paigaks.

Vabariiklased ja kriitikud leiavad, et ajal kui Venemaa ründab Ukrainat ja sõjaline konflikt võib märkimisväärselt laieneda, kulutab USA sõjavägi oma kodanike kaitsmise asemel rohkem aega ning vahendeid sõdurite ärklevale ajupesule.

Juhendmaterjalides kirjutatakse, et kui inimene vastab sõjaväeteeniustuse standarditele, siis võib ta teenida ise enda valitud sugu mööda. 

Allikas: Washington Free Beacon

Juhendmaterjalides nähakse ette näiteks võimalus, et sõdur võib väljaspool teenistust pidada ennast naiseks ja teenida mehena, millisel juhul peavad kõik austama tema väärikust.

Sõduritel on võimalik teenistuses ka oma sugu muuta. Selleks peab sõdur pöörduma esmalt sõjaväearsti poole, kes peab talle andma meditsiinilise soomuutmise diagnoosi.

Allikas: Washington Free Beacon

Kui mõni naissõdur peab ennast meheks, siis võib ta teenida ka mehena, aga peab sealjuures vastama meessõduritele seatud füüsilise valmisoleku standarditele.

Allikas: Washington Free Beacon

USA sõjaväe sooliste asesõnade ja "soomuutmise" õppematerjalid valmisid 2021. aasta augustis Armeeteenistuse Keskkoordineerimise Osakonna (Army Service Central Coordination Cell; SCCC) meditsiini-, justiits- ja sõjaväeekspertide poolt.

Transsooliste poliitika kehtib kõigile tegevteenistuses olevatele, Rahvuskaardi ja reservis olevatele sõduritele ning USA Sõjaväeakadeemia kadettidele. 

Armee poliitika kohaselt peab sõduri "soomuutmisesse" suhtuma samasuguse tähelepanuga, nagu kõigisse teistesse pakilistesse meditsiinilistesse muredesse. 

Merejalaväe veteran ja mõttekoja Heritage Foundation analüütiku Dakota Woodi sõnul on transpoliitika näol tegemist progressiusu levitamisega Armees. "Esitluses leidub kõnekas fraas "sündides määratud sugu (kas mees või naine)", mis näitab, et kes iganes selle materjali kokku pani ja on kehtestatava poliitika taga, tunnistab tõena argumenti, et sugu on kunstlik konstruktsioon, mitte bioloogiline reaalsus. See on väga vastuoluline tõekspidamine, mida levitavad progressiusulised pahempoolsed ja mida parema ilmavaatega konservatiivid tõrjuvad."

Woodi sõnul lõhuvad sellised algatused sõdurite vahelist sidusust. 

"Ilmselt suurem osa inimestest sõjaväes ei nõustu sellise tehisliku konstruktsiooniga. Kui sõdureid sunnitakse nõustuma arvamusega, et inimene võib endale ise soo valida, millega koos muutub ka nende kohtlemine, tekitab see organisatsioonides, mis sõltuvad selleks, et olla lahingus edukad, ühtsusest ja ühtekuuluvustundest, vastuolusid," selgitas Wood.

Toimetas Karol Kallas