Foto: Konstantin0000/Bigstockphoto.com

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ning eelmise nädala lõpus läbi viidud küsitluses paluti inimestel väljendada oma arvamust selle kohta, kas abielu mõistele tuleks anda põhiseaduslik kaitse. Küsitlusest selgub, et 59% inimeste arvates tuleks abielu põhiseaduses sõnastada kui ühe naise ja ühe mehe vaheline liit.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingus on kirjas, et 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal viiakse läbi rahvahääletus ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna.

Sellest tulenevalt küsiti inimestelt: "Kas Teie arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?" 59% küsitletutest vastas "Jah" või "Pigem jah", 33% "Pigem ei" või "Ei" ning 8% "Ei oska öelda".

Koalitsioonierakondadel on oma valijate hulgas sellele ettepanekule selge toetus (EKRE 92%, Isamaa 84%, Keskerakond 73%). Kuigi Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Eesti 200 toetajad on sellele ettepanekule palju rohkem vastu, on ka nende seas märkimisväärne hulk (33%, 38% ja 52%), kes on selle ettepaneku poolt. Väike valimi suurus ei võimalda siinkohal aga väga täpseid järeldusi teha ning nende protsentide puhul tuleks arvestada üpriski suure veapiiriga.

Sama küsimus esitati Ühiskonnauuringute Instituudi poolt 2018. aasta aprilli lõpus/mai alguses. Küsitluse viis siis läbi Turu-uuringute AS 1040 inimese seas. Siis jagunesid vastused järgmiselt: 65% vastas "Jah" või "Pigem jah", 29% vastas "Pigem ei" või "Ei" ning 6% "Ei oska öelda".

Küsitluse viis 500 inimese seas läbi Norstat Eesti AS. Kiirküsitlus viidi läbi 10.-13. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.

Toimetas Varro Vooglaid

ALDE aseesimees: Keskerakond peab tagama, et põhiseadus ei tunnistaks abielu mehe ja naise liiduna