Keenialasest ettevõtja 2009. aasta 18. jaanuaril Nyang'omas Barack Obama T-särke müütamas. Foto: Scanpix

Äsjasel Aafrika Liidu erakorralisel tippkohtumisel esines Lõuna-Aafrika vabariigi president Cyril Ramaphosa tungiva üleskutsega võtta kontinendil kasutusele ühisraha.

Lisaks ühisrahale tahab Ramaphosa ka avatud piire ning tema nägemuses hakkaks reformitav Aafrika Liit meenutama Euroopa Liitu, vahendab TruNews.

Ramaphosa rõhub ühisraha kontekstis ka digitaalsele valuutale, millega saaks kaubelda rahvusvahelisel tasandil.

Lõuna-Aafrika liidri sõnutsi on "inimestel alati olnud oma valuutaga seonduv suveräänsuse tunne."

Inimesed on "tundnud, et nende valuuta esindab nende suveräänsust, nende rahvuslikku kuuluvust."

"Aga nüüd mõtlevad inimesed väljaspool omaenda [rahvus]riigi piire," väitis Ramaphosa.

Nagu kinnitas aafriklastele läinud aasta mais Euroopa Parlamendi liige Michael Gahler, on "avatud piirid on toonud meile jõukuse ja töökohad. Me üritame julgustada ja tõugata Aafrikat koostööle."

Samal visiidil viibinud Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini kinnitas, et "kõik potentsiaalsed eelseisvad takistused [piiride avamisel] on meie ühine väljakutse."

Skeptikute arvates võib piiride avamine avardada terroristlike rühmituste nagu Boko Harami tegutsemisvõimalusi Aafrikas.

Rahvaste sõprus: Euroopa Liit edendab piirideta Aafrikat