Herbert Kickl Foto: Scanpix

Austria konservatiivse vabaduspartei juht Herbert Kickl süüdistas Brüsselit ja Berliini katses luua Euroopa Ühendriigid, mis riisuvad riikidelt viimased suveräänsuse riismed. 

Kickli sõnul teostab Saksamaa valitsus eesotsas kantsler Olaf Scholziga frontaalrünnakut ELi liikmesriikide riikliku suveräänsuse vastu, mis viib sisuliselt Euroopa enesetapuni. Austria Vabaduspartei (FPÖ) liidri hinnangul on tänaseks jõutud punkti, kus Euroopa riikide valitsused toimivad sisuliselt vaid Brüsseli keskvõimu kohalike asehalduritena, kellel ei ole säilinud enam mingisugust autonoomiat, vahendab Remix News

"Algne Euroopa Liidu idee, mis seisnes koostöö arendamises kõikide Euroopa riikide kodanike huvides, on saanud isehakanud eliidi mängumaaks, kes tegutsevad avalikult rahvaste kollektiivsete huvide vastaselt… Brüssel on loomas tsentraliseeritud superriiki, milles liikmesriikide enesemääramine on kadunud," märkis Kickl. 

"Nad soovivad röövida liikmesriikidelt üha enam pädevust, luues sedasi Euroopa Ühendriikide laadse moodustise, milles kodanikel pole enam mingisugust sõnaõigust," oli Kickl oma hinnangutes armutu. Ühtlasi lubas FPÖ juht, et valitsusjuhi positsioonil teeks ta kõik endast oleneva, et Austria enesemääramise õigus säiliks ka tulevastele põlvedele. 

Kickli kommentaaride aluseks on osade liikmesriikide, sealhulgas Saksamaa Liitvabariigi, kavatsus eemaldada Euroopa Liidu otsustusprotsessidest ühehäälsuse nõue olukorras, kus küsimuse all on riikide välis- ja julgeolekupoliitika. 

Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi sõnul peaks Euroopa Liidus kehtestatama kvalifitseeritud häälteenamuse süsteem strateegilise tähtsusega otsuste vastuvõtmisel ning seda ka Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsuse kaotamise hinnaga. 

Kvalifitseeritud häälteenamuse printsiip näeks ette, et Euroopa Liidu siduvate otsuste vastuvõtmiseks ei oleks enam vaja kõikide liikmesriikide nõusolekut, mis asendataks tingimusega, et otsuste poolt olevate riikide populatsioon ületab 65% ELi elanike koguarvust. Riikide hulka, mis algatust toetavad, kuuluvad Saksamaa, Soome, Belgia, Prantsusmaa, Holland, Sloveenia, Luksemburg ja Hispaania. 

Toimetas Adrian Bachmann