Foto: Piqsels

Ameerika Ühendriikide vana kooli tippajakirjanik John Stossel tegi intervjuu kliima-politoloogi Bjørn Lomborgiga, kes selgitas, et kliimamuutuse plusside summa on miinustest märgatavalt suurem ja kliimaarengutega on arukam kohaneda kui võidelda.

Ameerika Ühendriikide presidendi kliima erisaadik John Kerry räägib, et kliimamuutuste "lahendamiseks" läheb vaja triljoneid dollareid. Selle peale ta tõdeb: "Maailmas pole mitte ühelgi riigil nii paljun raha, et nimetatud probleemi päriselt lahendada."

John Stossel Foto: johnstossel.com

Kerry ei saa rahast ja kuidas seda teenitakse, üldse aru. Ta on multimiljonär, kuna ta abiellus rikka naisega. Nüüd ta tahab inimestelt rohkem nende raha ära võtta ja teeb selle juures näo, nagu see aitaks kliimamuutuste vastu.

Bjørn Lomborg juhib tähelepanu, et ühiskond võib oma raha kulutada palju parematele asjadele [kui seda on sõda kliimaga].

Lomborg tõdeb, et soojema kliimaga kaasnevad tõepoolest teatud mured. "Kui temperatuurid muutuvad soojemaks, siis merevesi, nagu ka kõik muu paisub. Seega võib oodata, võib-olla, et merepind tõuseb meetri jagu. Siis nad [kliimasõdalased] kuulutavad, et kõik, kes elavad merepinnast meetri vahemikus, peavad oma kodudest ära kolima. Ei pea. Inimesed teevad nii, et nad ehitavad kaitsetamme ja ei koli ära."

Hollandis elavad inimesed on teinud seda sadu aastaid. Kolmandik riigist on merepinnast madalamal. Mõnel pool on maapind ligi seitse meetrit allpool merepinda. Ometigi saab Holland väga edukalt hakkama. Selline on viis, kuidas tuleb suhtuda kliimamuutustesse: nendega tuleb kohaneda.

"Vaatamata asjaolule, et merepinna tase tõuseb, jääb igal aastal üleujutuste kätte üha vähem inimesi. Merepinna taseme tõusust tingitud probleemide vältimine on Hollandile viimase poole sajandi jooksul läinud maksma 10 miljardit dollarit," osutab Lomborg. "See pole tühine summa, kuid arenenud majanduse jaoks on seda 50 aasta kohta suhteliselt vähe."

[Sisserändajate tekitatud kahju Hollandile on viimase kolme aastakümne jooksul 400 miljardit eurot.]

Selliste tõdede rääkimise eest sajatatakse Lomborgi "põrguliseks" (devil).

"Probleem on hoopis talitsematus paanika külvamises. Hiljuti ilmunud uuring näitab, kuidas rikastes riikides usub 60 protsenti elanikkonnast, et kui inimesed kliimamuutuseid ei taltsuta, siis toob see "väga tõenäoliselt" või "tõenäoliselt" kaasa inimkonna huku. Sellise arusaamiseni jõutakse siis kui korporatiivses meedias toimub järjepidev hirmu õhutamine," leiab mõttekoja Copenhagen Consensus juht.

Meil on lapsi vaja helgema tuleviku tagamiseks.

Mõned inimesed kuulutavad, et nad ei taha lapsi, kuna nende veendumuste kohaselt kliimamuutused hävitavad maailma ära. Lomborg osutab kui eesmärgipäratu ja vastaline on selline suhtumine: "Meil on lapsi vaja helgema tuleviku tagamiseks."

Ta tunnistab, et kliimasoojenemise tõttu hukkub inimesi.

"Kui temperatuurid liiguvad ülespoole, siis tõenäoliselt sureb kuuma kätte rohkem inimesi. See on tõepoolest nii. Sellest räägitakse kogu aeg. Kuid palju vähem kuuleb tõigast, et üheksa korda rohkem inimesi heidab hinge külma tõttu… Kui temperatuur muutub soojemaks, tähendab see, et vähem inimesi sureb külma kätte. Viimase kahekümne aasta jooksul on temperatuuri tõusmise tõttu surnud ligikaudu 116 000 inimest. Samal ajal on külmasurmi jäänud vähemaks 230 000 inimese võrra."

Sellistest asjadest räägitakse korporatiivse meedia uudistes väga harva.

Kui korporatiivne meedia parasjagu ei näri küüsi kuumasurmade pärast, siis manab see esile teisi võimalikke ohte.

CNN kuulutab: "Kliimamuutused ajavad hagu alla äärmuslusele." 

BBC kirjutab: "Kliimanihe kiirendab nakkushaiguste levikut."

U.S. News and World Report väidab: "Kliimamuutused teevad kahju laste vaimsele tervisele."

Lomborg kostab sellise inimeste hirmutamise peale: "Kui ei esitata tervikpilti, siis on väga lihtne väita, et kõiges on süüdi kliimamuutused."

Ta juhib tähelepanu, et väga harva kuuleb kliimamuutuse positiivsetest mõjudest, nagu näiteks tõigast, et Maa muutub üha rohelisemaks. 

Stosseli pikk intervjuu Lomborgiga.

"See [rohestumine] on suurepärane [areng]! Meie planeet on palju rohelisem. Ma ei väida, et kliimamuutus on suurepärane ehk ainult positiivne. Sellel, nagu kõigel muul, on positiivne ja negatiivne pool. … Kui räägitakse ainult miinustest ja kui rõhutatakse ainult kõige hullemaid võimalikke aregustsenaariume, siis see ei ole mitte kuidagi parim viis inimeste teavitamiseks."

Tõlkis Karol Kallas