Norra inimõiguste jurist Marius Reikerås

25. novembril saabub Eestisse Norra inimõiguste jurist ja advokaat Marius Reikerås, kes tutvustab kell 11.00 Rahvusraamatukogu väikeses saalis algaval pressikonverentsil ja õhtusel loengul Norra lastekaitseorganisatsiooni Barnevernet küsitavat tegevust ja sellega seonduvaid probleeme.

Reikerås räägib ka Euroopa inimõiguste olukorrast laiemalt. Loeng algab 25. novembril kell 18.00 Rahvusraamatukogu suures saalis.

Marius Reikerås seisab perekondade õiguste kaitsel Norra lastekaitseorganisatsiooni Barnevernet vastu, mille tegevuses on ilmnenud tõsiseid õigusrikkumisi. Norra lastekaitseamet on korduvalt eemaldanud lapsi nende bioloogilistelt vanematelt ilma piisava põhjuseta.

"Ma kohtun iga päev, igal nädalal inimestega, kes jutustavad mulle neid jubedaid lugusid, mida on raske uskuda. Sest me oleme ju harjunud mõtlema Norrast kui tsiviliseeritud riigist, mis tahab end esitleda maailmale inimõiguste tšempionina. Ent kui sa kõiki neid lugusid kuuled, siis mõistad, et tegelikkus on vastupidine. Üks minu peamistest ülesannetest on tõsta teadlikkust sellest, et valitsuse sõnade ja tegude vahel on suur lõhe," kirjeldab Marius Reikerås oma tööd.

Rahvusvaheliselt tuntuim Norra lastekaitse rikkumiste juhtum on Rumeenia päritoluga Marius ja Ruth Bodnariu viie lapse (mh ka paarikuise imiku) lahutamine perekonnast seoses nende kristliku kasvatuse ja väidetava füüsilise väärkohtlemisega. Rahvusvahelise protestilaine mõjul andis Norra lastekaitse perekonnale lapsed tagasi.

"Seaduses on öeldud, et valitsus peab hoolitsema inimõiguste tagamise eest. Kuid tulemus on vastupidine. Võidelda tuleb iga päev, iga tund, kui soovite edu saavutada. Perekond Bodnariu juhtum on selle kohta heaks näiteks. Isegi rahvusvahelise surve tingimustes võttis seitse kuud aega, et Norra võimud lapsed tagastaksid," kommenteerib Reikerås.

Pressikonverents ja avalik loeng toimuvad inglise keeles. Sissepääs loengule 5 eurot.

Üritust toetavad: The Nordic Committee for Human Rights, kodanikuliikumine Terviklik Eesti, Statera jätkusuutliku arengu uurimis- ja praktikakeskus, MTÜ Eesti Vanemad, MTÜ Kogukonna Hüvanguks, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Läti lapsevanemate ühendus "Dzimta", MTÜ Põhiõiguste Kaitse Keskus, Leedu vanemate foorum, Lääne-Leedu lastevanemate foorum, Portugali juristide ühendus sundadopteerimise vastu, Euroopa parlamendi liige Tomas Zdechovsky (Tšehhi), John Hemming (Suurbritannia), Januzs Korwin-Mikke (Poola).