Eno Astok. Foto: Facebook

Sotsiaalmeedias avaldatud kirjavahetusest nähtub, et rahandusministeeriumi portfoolio haldaja Eno Astok küsib LHV pangalt, kas neil on kavas piirata SAPTK poolt avatud Elvis Braueri annetuskonto kasutamist või see üldse sulgeda ning kas pank peab sellise konto olemasolu eetiliseks. LHV panga sõnul on nad aga mittepoliitiline organisatsioon, mis tähendab, et nad ei vali oma kliente nende maailmavaadete ja uskumuste järgi ning elutähtsa teenuse osutajana ja osana demokraatlikust ühiskonnast võimaldavad nad pangakonto avada kõigil, kes järgivad seadust ja pankadele kehtivaid reegleid.

Alljärgnevalt toome ära Eno Astoki ja LHV panga kommunikatsioonijuhi Priit Rumi kirjavahetuse muutmata kujul:

Hea LHV!

Avalikust ruumist jõudis täna minuni info, et LHV pangas on hiljuti avatud arvelduskonto, mille sihtotstarbe ja eetilisuse osas on mul sügavad kahtlused. Täpsem kirjeldus selle konto otstarbest ja eesmärkidest on leitav lingi alt https://objektiiv.ee/varro-vooglaid-palun-toetage-elvis-braueri-voitlust-pealetungiva-diktatuuri-vastu/

Sooviksin siinkohal saada LHV ametlikku seisukohta selle osas, kuidas vastab sellise konto olemasolu LHV panga reeglitele ja mis veel olulisem LHV panga maailmavaadetele? Kas olemasoleva info põhjal on LHV pangal kavas mingiski osas monitoorida sellele kontole laekuvaid sisse- ja väljamakseid või piirata (sulgeda) konto kasutamist?

Et asi oleks lõpuni aus, informeerin Teid ka, et saadud vastus ei jää ainult minu enda teada, vaid leiab avaldamist Eesti hetkeolukorra osas mures olevate inimeste inforuumis.

Lugupidamisega,

Eno Astok

* * *

Tervist, Eno

Aitäh küsimuste eest.

LHV avab kontosid vastavalt seadusandlustele ja pankadele kehtivatele reeglitele, monitoorides kontodel toimuvaid makseid jooksvalt. Pangad ei väljasta kunagi infot klientide kohta kõrvalistele isikutele. LHV on mittepoliitiline organisatsioon.

Parimate soovidega

Priit Rum

kommunikatsioonijuht

* * *

Tere Priit,

Tänan Teid vastuse eest, mis kahjuks jättis vastamata kõigile mu küsimustele.

Soovimata laskuda antud teemal pikemasse diskussiooni, annaksin Teile siiski hea meelega võimaluse enda vastus täiendada peale minu poolt antud selgitusi küsimuste tausta kohta. Eeldasin algselt, et need selgitused pole vajalikud ja algselt saadetud lingist piisab olukorra mõistmiseks, kuid tundub, et eksisin.

Niisiis, sõltumata seadusandlusest ja pankadele kehtivatest reeglitest on minu küsimus, et kas LHV pank peab eetiliseks oma panga kaudu võimaldada kolmanda osapoole tarbeks Eesti inimestelt "annetuste kogumist", mille eesmärk on Eesti Vabariigi vastu kohtusse minek olukorras, kus kolmandaks osapooleks on ettevõtja ja ettevõte, kes rikub riigi poolt tervisekriisi haldamiseks kehtestatud reegleid, on saanud nende rikkumiste eest trahvi ja ilmselt on silmitsi oma kontode arestimisega trahvinõude tasumiseks?

Vastuse/seisukoha andmine sellele küsimusele, ei ole mingil moel info avaldamine kõrvalistele isikutele. Raha kasutamise eesmärgid just selleks otstarbeks on Teile saadetud lingi kaudu avalikust ruumist vabalt leitavad. Soovin siinkohal ka rõhutada, et pankadel nii nagu kõigil ettevõtetel on õigus eraisikutele/ettevõtetele oma teenuse osutamisest keelduda ilma seda põhjendamata.

Mul on hea meel, et LHV pank ei ole poliitiline organisatsioon, ehkki ma ei saa aru kuidas on pandeemia leviku peatamiseks ühiskonna kõigi liikmete poolt endast maksimumi andmine üldse seotud poliitikaga?

tervitades,

Eno Astok

* * *

Tere taas

Et LHV on mittepoliitiline organisatsioon tähendab seda, et me ei vali oma kliente nende maailmavaadete ja uskumuste järgi. Elutähtsa teenuse osutajana ja osana demokraatlikust ühiskonnast võimaldame pangakonto avada kõigil, kes järgivad seadust ja pankadele kehtivaid reegleid. Nagu kirjutasin, siis kontodel toimuvat monitoorime jooksvalt . Konto sulgemise otsuseid teeme aga vastavalt õigusnormidele, kontot läbivate maksete iseloomule ja kaalutletud võimalusena, kuna see tähendab sisuliselt isik eraldamist finantssüsteemist. Rohkem kui lühiajalistele olukordadele kohtu asemel hinnangute andmisele, peavad pangad keskenduma pikaajalisele finantsstabiilsusele. Loomulikult tuleb pangal konto sulgeda, kui on tuvastatud kuritegevus, rahapesu, riigi põhiseadusliku korra vastane tegevus vms, sellest on LHV ka alati lähtunud.

Tervitades

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

* * *

Hea Priit,

Ma olen siiani aru saanud, et ühiskonnas ja riikides finantsstabiilsuse tagamise ülesanne on seatud keskpankadele. Eesti puhul siis Eesti Keskpangale. Kui te just ei mõtle kitsamalt LHV finantsstabiilsuse tagamist, mis sõltumata värskelt avatud konto olemasolust võit mitte olemasolust LHV pangas samuti ei mõjutaks kuidagi LHV panga finantsstabiilsust.

Kitsama silmaringiga asjadele vaadates võib ju tunduda ahvatlev võtta vastu nimetatut konto kasutamisest saadav teenustasu, kuid arvestades selle konto spetsiifilist ning varjamatut eesmärki tekitab selle olemasolu ühiskonnas pingeid, segadust ja täiendavaid vandenõuteooriaid (ning vahendeid nende levitamiseks), mis veidi laiema silmaringiga asjadele vaadates tähendab kokkuvõttes ka LHV jaoks keerulisemat majanduskeskkonda, kus tegutseda ja kasumit teenida. Aga see võib olla lihtsalt minu arvamus.

Ma sain aru, et selle konto olemasolu LHV pangas ei ole LHV jaoks probleem. Seda ma teada soovisingi.

See kiri ei eelda enam vastust.

Parimat soovides

Eno Astok