Eesti Tööstus-Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts riigikogus majanduse olukorrast rääkimas Foto: riigikogu fotoarhiiv

Ettevõtlusorganisatsioonid saatsid valitsusele pöördumise, milles ollakse selgelt vastu nii uute maksude kehtestamisele kui ka olemasolevate maksude tõstmisele, mida ei ole veel jõutud kehtestada. 

Eesti Tööstus-Kaubanduskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ja veel 32 ettevõtlusorganisatsiooni pöördusid valituse poole tungiva palvega mitte kehtestada uusi makse ja tõsta olemasolevaid makse, mida pole veel jõutud õigusaktidesse sisse kirjutada. 

Eesti majanduse olukord on väga halb, tõdevad ettevõtjad. Majanduslangus on kestnud alates eelmise aasta teisest kvartalist, Eesti päritolu kaupade eksport vähenes augustis 21%, tööstusettevõtted tootsid augustis 12% vähem toodangut kui aasta tagasi ja ka töötuse määr on alates selle aasta esimesest kvartalist tõusnud.

Valitsus soovib eelarvetasakaalu saavutamise ja riigikaitse kulude katmise põhjendusel tõsta mitmeid makse ja kehtestada uusi. Kirja koostajad märgivad, et eelarvetasakaal on vajalik, kuid „see eesmärk ei saa olla ülimuslik ega saa tugineda püüetele koguda rohkem maksutulu läbi maksumäärade tõstmise või uute maksude kehtestamise, mille tulemusel liigub jahtunud majandusest veelgi rohkem raha välja." Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et julgeoleku kõrval on äärmiselt oluline ka majanduse tervis ja konkurentsivõime. "Eesti iseseisva kaitsevõime hoidmise kõrval peab riigi prioriteet olema ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime parandamine või vähemalt selle säilitamine."

Pöördumises juhitakse tähelepanu ka sellele, et riik paneb ettevõtjatele aina enam peale erinevaid regulatsioone ja halduskoormust. „Lisaks maksutõusudele kahjustab ettevõtluskeskkonda halduskoormuse ja muude regulatiivsete kulude kasv. Osa sellest tuleb Euroopa õiguse ülevõtmisest, kuid nii siseriikliku kui Euroopa õiguse rakendamisel saab ühiskonna huve paremini esindada."

„Seetõttu on ettevõtlusorganisatsioonide minimaalne ootus valitsusele, et majanduslanguses ei võetaks vastu Eesti ettevõtete konkurentsivõimet halvendavaid otsuseid. Oleme vastu uute maksude kehtestamisele või olemasolevate maksude tõstmisele, mida ei ole õigusaktidesse veel sisse kirjutatud," rõhutavad allakirjutanud. 

Toimetas René Allik