Meeleavaldus Poola valitsuse kava vastu tühistada sündimata laste mõrvamist soodustav Istanbuli konventsioon. Wroclav, 17.03.2021

Euroopa Parlamendis pannakse käesoleval kuul hääletusele radikaalne sündimata laste tapmise meelne resolutsioon, mis sunnib arste tapma sündimata lapsi isegi siis, kui protseduur käib nende usu või moraalsete tõekspidamiste vastu.

Otsuse eelnõu esitati Parlamendile 25. mail ja hääletus toimub juunikuu esimese kolmandiku jooksul. Eelnõu esitas Euroopa Parlamendi progressiusuliste sotsialistide ja demokraatide parlamendirühma (Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament) Horvaatia sotsiaaldemokraadist saadik Predrag Fred Matić. Dokumendi eesmärgiks on teha sündimata laste tapmisest üleeuroopaline "õigus" ja määrata "tervishoiuteenuse osutamisest keeldumise" kuriteoks kui mõni arst südametunnistuse põhjusel keeldub sündimata laste tapmisest, vahendab uudisteportaal ReMix. 

"Tervishoiuteenuse osutamisest keeldumise" (refusal of healthcare) rikkumise sündimata laste tapmisele külge pookimine tähendab, et kui mõni arst ei pane oma veendumuste pärast selliseid mõrvu toime, saab teda erinevatel viisidel karistada.

Eelnõu vastaliste hinnangul on taas tegemist ettepanekuga, kus Euroopa Liit tahab trügida mängumaale, mis kuulub ainult liikmesriikidele. Ehk teha kuritegu tegevusest või tegemata jätmisest, mida saavad kuriteona määratelda – või mitte – ainult liikmesriigid ise.

Strasbourgis asuva vabaühenduse Seaduse ja Õiguse Euroopa Keskus (The European Center for Law and Justice; ECLJ) sõnul "soovivad mõned Euroopa Parlamendi poliitikud kasutada ära pehmeid seaduslikke vahendeid kehtestades uue normi, sellise, millest me ei saa seadusandluse vaatepunktist lähtudes rääkida kui klassikalisest seaduslikust normist."

Konservatiivne vabaühendus juhib tähelepanu, et sellist sündimata laste tapmise meelsete poliitikute strateegiat ei tohi alahinnata. Kuigi Euroopa Parlamendi resolutsioonidel ei ole siduvat jõudu, siis on sellel võimu suunata Euroopa Liidu seadusandlikke protsesse ehk millise suuna need võtavad.

ECLJ rõhutab, et kui resolutsioon peaks läbi minema, siis võib sellisest diskursusest saada poliitiliselt õiguspärastatud seisukoht, mida hakkavad liikmesriigid oma seaduseid tehes järgima. Ehk taolisel viisil on sellistel resolutsioonidel kaudne mõju liikmesriikide seadusandlusele. 

Mainitud Parlamendi resolutsiooni taga on vabaühendus Soojätkamisõiguste Keksus (Center for Reproductive Rights; CRR), mida peab üleval heategija George Sorose Avatud Ühiskonna Sihtasutused.

CRR väidab: "59 protsenti Euroopa Liidu lapsekandmiseas naistest elab riigis, kus sündimata laste tapmiseks on antud laiaulatuslik luba ja 41 protsenti naistest riikides, kus selliste mõrvade sooritamine on mingil viisil piiratud. Ainult Malta on riik, kus sündimata laste tapmisele on kehtestatud täielik keeld ja Poolas on suund suuremate piirangute poole. Meile valmistab muret ja mis nõuab ELilt jõulist vastust, asjaolu, et tegemist on naiste õiguste, sealhulgas turvalise ja seadusliku sündimata laste tapmise õiguse, mis on üheks selliste rünnakute peamiseks eesmärgiks, selge vähendamisega."

Hetkel peetakse resolutsiooni üle aru Euroopa Parlamendi Naiste Õiguste komitees ja seal on tähelepanu keskmes Poola. Suuremas osas katoliiklikus Poolas, kus sündimata laste tapmist puudutavad regulatsioonid on juba üpris karmid, otsustas Konstitutsioonikohus, et neid seaduseid tuleb muuta veelgi rangemaks. Otsus põhjustas Poola ühiskonnas ohtralt lahkhelisid ja lühikeseks ajaks isegi sisepoliitilise punnseisu.

Toimetas Karol Kallas