Kristuse ülestõusmise ööl lahkus meie seast isa Vello Salo – preester, kelle pühendumine Jumala, inimese ja isamaa teenimisele pälvis paljude austuse.

Toome välja paar isa Vello sõnavõttu 2014. ja 2015. aastast, millest peegeldub nii tema pühendumine inimeste hingede pääsemisele kui ka tema sügavalt juurunud armastus Eesti vastu.

Puhka rahus, isa Vello, igavikus koos Kristusega!

Vello Salo: peame pingutama, et ausa ja julge mõtlemise kultuur uuesti üles ehitada