Eesti NSV lipp märtsiküüditamises osalenud kirjaniku Juhan Smuuli bareljeefi juures. Toimetusele laekunud foto.

Riigikogu liige Jaak Valge ja kirjanik Andres Aule saatsid Politsei- ja Piirivalveametile kirjanike maja fassadil paikneva Juhan Smuuli bareljeefi osas väärteoteate, milles tuuakse esile, et Smuul osales inimsusevastases kuriteos ning tema auks püstitatud bareljeef on selle kuriteoga seotud sümbol, mis paljusid inimesi sügavalt häirib.

"Kui Eesti NSV lipp väidetavasti häiris ja tekitas halbu mälestusi Tallinna elanikele Abdrahmanovile ja Aleksejevile, nagu PPA väärteootsuses märgiti, siis meid häirib küüditaja bareljeef Tallinna südalinnas," selegitas Valge sotsiaalmeedias väärteoteate motivatsiooni, lisades, et bareljeef häirib mitte ainult teda ja Andres Aulet, vaid "kõiki, kellele on vastumeelne Nõukogude okupatsioon ja selle kohalikud kaastöötajad, kes oma rahvast represseerida aitasid."

"Bareljeef on paigaldatud austusavaldusena Smuulile, st tema tegevust õigustaval või toetaval viisil. Kevadel 2023 arutelus selle bareljeefi sobivuse kohta otsustasid Harju 1 omanikud või omanikuga seotud isikud Smuuli tegevust õigustaval viisil toetada selle bareljeefi allesjätmist avalikku ruumi," seisab väärteoteates.

"Seetõttu on selle bareljeefi avalik eksponeerimine minu arvates vastuolus karistusseadustiku § 151-prim lõikega 1, mille kohaselt on karistatav agressiooniakti või inimsusevastase kuriteo toimepanemisega seotud sümboli avalik eksponeerimine neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Austusavaldusena Smuulile õigustab see mälestusmärk sümbolina avalikus ruumis Smuuli tegevust, millest ei saa lahutada osalemist inimsusevastases kuriteos, ja on seega selle kuriteoga seotud sümbol," jätkavad Valge ja Aule nende poolt koostatud väärteoteates.

"Smuuli bareljeef häirib mind ja tekitab halbu mälestusi, eriti seetõttu, et käimas on Venemaa Föderatsiooni sõjaline agressioon Ukraina vastu. Smuuli kui Nõukogude propagandisti ja riigitegelase bareljeef tuletab meelde Eesti NSV aegu. Muu hulgas on selline auavaldus solvav paljudele küüditatutele, keda oli kümneid tuhandeid, ja nende järglastele. Kuna see bareljeef mind ja teisigi Eesti kodanikke häirib, on minu arvates tegu ka karistusseadustiku § 262 rikkumisega, täpsemalt korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 rikkumisega, mille järgi on avalikus kohas keelatud käituda teist isikut häirival viisil," kirjutavad Valge ja Aule.

Möödunud nädalal otsustas Politsei- ja Piirivalveamet, et Andres Aule ja Jaak Valge panid 22. juulil toime väärteo, kui nad paigaldasid Tallinnas Harju tänaval kirjanike majale Eesti NSV lipu. Väärteo eest määrati meestele rahartahv.

Politsei otsustas Valget ja Aulet trahvida avaliku korra rikkumise eest, kuna väärteotoimikus nimetati kahte kolmandat isikut, keda Eesti NSV lipu paigaldamine väidetavalt häiris. Isikute nimed olid Abdrahmanov ja Aleksejev.

Objektiivi toimetus toob ära mudeli, mille alusel PPA-le väärteoteadet edastada, juhul kui inimene peaks tundma ennast häirituna, et Eesti Vabariigi pealinnas on eksponeeritud nõukogude propagandisti, riigitegelase ja inimsusevastases kuriteos osalenud isiku bareljeef.

Väärteoteate mudeli saate alla laadida siin:

Toimetas Markus Järvi