Islamistist "raevupoisi" meemiks saanud pilt. Kehakeel on võrreldav ka BLM ja Antifa liikumiste väljaastumistel toimuvaga. Foto: Know Your Meme

2005. aastal avaldas teenekas FBI agent Joe Navarro raamatu terrorismi psühhopatoloogiast. Raamatus on välja toodud seitse ohumärki, mis osutavad terrorismi jaoks soodsatele ühiskondlikele arengutele. 

Navarro raamat kannab nime "Kuidas küttida terroriste: vaade terrorismi psühhopatoloogiale" ja ohumärke vahendab sotsiaalmeedias Benjamin Carlson.

Postitus on ajendatud 7. oktoobril alanud Iisraeli sündmustest.

Algab Carlsoni tekst:

Enne kui mingi liikumine muutub surmavaks, ilmneb rida märke, mille ilmumist eksperdid valvavad. 2005. aastal ilmunud terrori psühhopataoloogia raamatus määratleb Joe Navarro terrorit kui ähvardusi või vägivalda, "mille eesmärgiks on elanikkonna sundimine kuulekusele". Alljärgnevalt on üles loetud seitse ohumärki, mida peaks jälgima: 

  1. Järeleandmatu ideoloogia. Terrorism sünnib rangetest ideoloogiatest, mis põlgavad ära igasuguse kohanemise. Teisuguseid vaateid ei kannatata. Veenvad ideed ega tõestusmaterjalid ei kõiguta usku ja võivad hoopis seda võimendada.

  2. Raskesti käsitletav meel. Terroristi mõttemaailm on kangekaelne. See toitub teiste suletud meeltega inimeste ideede ja mõtete "uimastavast eliksiirist". Sellised inimesed on tihti kibestunud põikpäised vaidlejad, järelandmatud ja ebameeldivad.

  3. Frustratsioon. Kuna järelandmatu ideoloogia toob kaasa sotsiaalse eraldumise ja võõrdumise, siis terrorist loob sidemeid ainult endasugustega. Neid ühendab raev kõigi vastu, kes nende ideoloogiat ei jaga elik on selle vastu. Sellises kõlakambris õilmitseb paranoia ja viha.

  4. Hüljatus. Filosoof Eric Hoffer täheldas massiliikumiste puhul, et paljud järgijad on väetid, väljaheidetud ja ühiskonnaga rahulolematud. Ideoloogia pakutav selgus ja solidaarsus täidab sellise tühiku.  

  5. Olupoliitika. Paljud inimesed, keda tõmbab massiliikumiste, sealhulgas terrorismi poole, näevad nendes võimalust liikumise väidetava õiguspärasuse taha varjudes saata korda kuritegusid ja ilgusi.

  6. Äärmuslik sallimatus. Terroristlikel ideoloogiatel on läbi ajaloo olnud erinevaid eesmärke. Lõpuks on need alati üksteise moodi. Need ei otsi lahendusi ega taotle olukorra parandamist, vaid lõplikku lahendust "probleemile", mida nad kardavad ja vihkavad.

  7. Maagiline mõtlemine. Paindumatud ja vägivaldsed ideoloogiad tekitavad järgijates usukogemuse, et asja hävitamine, mida nad jälestavad ning vihkavad, ravib ühekorraga lisaks kõik maailma haigused.

Tõlkis Karol Kallas