Endine Vatikani usudoktriini kongregatsiooni prefekt ja kardinal Gerhard Ludwig Müller. Foto: LifeSiteNews

Endise Vatikani usudoktriini kongregatsiooni prefekti, kardinal Gerhard Ludwig Mülleri hinnangul on paavsti tsiviilpartnerlust puudutavate märkuste näol tegu eraviisiliste avaldustega, millele iga katoliiklane võib ja peab vastuseisu üles näitama, vahendab LifeSiteNews.

Kardinal Mülleri arvates on paavsti pahatihti ambivalentsete väljaütlemiste tagajärjed fataalsed. “Katoliku ustavad on ärritatud ja meie Issanda Jeesuse Kristuse vikaar on kinnitanud kiriku vaenlasi, kes hülgavad Jeesuse Jumala pojana,” tõdes kardinal, kommenteerides paavsti samasooliste paaride tsiviilpartnerluse seadustamisele avaldatud toetust dokumentaalfilmis “Francesco”.

Müller viitab 19. sajandil elanud kardinal John Henry Newmani fraasile, et finantsilisest ja isegi moraalsest korruptsioonist hullem on vaimulike ja juhtivate ilmikute korruptsioon Jumala poolt ilmutatud usu vallas. “See on kõikide kirikus aset leidnud skandaalide ja kuritegude läte,” tunnistab endine usudoktriini prefekt paavsti avaldusele viidates.

“Kristlane usub Jumalat kui esimest tõde ning tunnistab paavsti ja piiskoppe püha Peetruse ja teiste apostlite järeltulijatena. Lojaalsus paavstile on erinev ebajumalakummardamise laadsest “papolaatriast”, mis näib olevat sarnane printsiibiga, et parteijuhil on alati õigus,” märgib kardinal.

“Kui esile kerkivad pinged ilmselge ja läbipaistva Jumala sõna, selle ilmeksimatu tõlgenduse ja teiselt poolt privaatse arvamuse vahel, isegi kui viimase allikaks on kõige kõrgemad kiriku autoriteedid, siis kehtib alati põhimõte: in dubio pro Deo (kahtluse korral alati Jumala poolt),” sõnab Müller.

Mülleri hinnangul on paavsti tsiviilpartnerlust puudutavate märkuste näol tegu eraviisiliste avaldustega, millele iga katoliiklane võib ja peab oma vastuseisu üles näitama.

Paar päeva tagasi linastunud dokumentaalfilmis “Francesco” toonitas paavst, et homoseksuaalsetel inimestel on õigus perekonnale. “Keegi ei peaks olema välja tõugatud või selle tõttu õnnetuks tehtud,” tõdes paavst dokumentaalfilmis.

“Mida me teha saame, on tsiviilpartnerluse seadus. See annab neile õigusliku katte. Olen seda toetanud,” avaldas paavst.

Toimetas Markus Järvi