Meeleavaldus NETSi vastu riigikogu ees. Foto: Facebook

Reformierakonna ja EKRE teatel on koalitsioon ja opositsioon jõudnud Tallinnas meeleavaldusi esile kutsunud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) osas kompromissile. EKRE esimehe Martin Helme sõnul saab uue seaduse sõnastuse kohaselt politseid pandeemia lahendamisse kaasata vaid häda- või eriolukorra ajal, selgelt fikseeritud ülesannete täitmiseks ja valitsuse eraldi otsusega.

Helme teatas Facebooki postituses, et erakond on rahul nö kompromissiga. “Oleme vahetanud valitsusparteidega mõtteid, kuidas saavutada see, et pandeemia lahendamiseks vajalikud seadusemuudatused ei kujuneks tagaukseks, mille kaudu meie vabadusi ja õigusi ära viiakse. Arutelude käigus oleme jõudnud sõnastuseni, mis minu hinnangul võtab NETS-ist maha need ohtlikud paragrahvid, mille vastu ka inimesed tänaval protestisid. Täna hommikul vaatasime välja pakutud sõnastust ka oma fraktsioonis ning ühiselt leiti, et need on väga lähedal meiepoolsetele muudatusettepanekutele. Kui komisjonis kompromiss heaks kiidetakse, saame oma parandusettepanekud tagasi võtta,” kirjutas Helme.

Helme sõnul kaasatakse uue sõnastuse kohaselt politseid pandeemia lahendamisse ainult kas hädaolukorra või eriolukorra ajal, selgelt fikseeritud ülesannete täitmiseks ja mitte automaatselt, vaid valitsuse eraldi otsusega. “Samuti vaatame üle, et erinevad trahvid ei oleks proportsioonist väljas, võrreldes muude karistustega. Kui nii läheb lõpuks seadusesse, siis meie jaoks on probleem leidnud mõistliku lahenduse. Ma usun, et selline väga mitmekordne ja rangelt reglementeeritud tsiviilkontroll peaks ära võtma ohu kodanikuvabaduste vähendamiseks, mis tähendab, et kõik need, kes on protestinud politseiriigi vastu on saanud oma tahtmise,” ütles Helme.

Tema väitel on erakond olnud NETSi puhul algusest peale vastu sellele, et politseile antakse võimu juurde tervisealase hädaolukorra puhul, kuid määratlemata on, millal olukord tekib ja lõpeb. “Ehk mis ajast mis ajani, mis tingimustel ja kelle otsusega,” ütles Helme.

“Saime täna riigikogus opositsiooniga kokkuleppele, kuidas palju kära põhjustanud NETS-i eelnõuga edasi liikuda. See kokkulepe näitab, et kõik riigikogu erakonnad on ühel meelel, et mingit politseiriiki Eestist ei saa ja sellist plaani sisaldavat eelnõu pole kunagi olemas olnud,” vahendab Delfi Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaeva seisukohta. Võrklaeva sõnul on seaduseelnõu vajalik, kuid selle teksti on võimalik teha “selgemaks” sotsiaalkomisjoni poolt, kes saab seaduse tekstis viidata, et terviseamet saab kutsuda politsei appi piirangute täitmist kontrollima ainult eri- või hädaolukorra korral, mida seni mainiti vaid seaduse seletuskirjas.

Toimetas Jaanus Vogelberg