Politseinikud 30. novembril Elvis Braueri kohviku juures. Foto: kuvatõmmis Delfist

Tallinna Halduskohtu kohtunik Anu Maria Brenner andis 8. detsembril kohtumääruse, millega jättis OÜ MEM Kohvikud (MEM Café) esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.

MEM Café pöördus kaebusega Tallinna Halduskohtu poole 2. detsembril, vaidlustades terviseameti ettekirjutused ja nende alusel rakendatud sunnivahendite õiguspärasuse.

Koos kaebusega esitati esialgse õiguskaitse taotlus, millega taotleti vaidlusaluste ettekirjutuste kehtivuse peatamist osas, millega kohustati kaebajat sulgema majandustegevus ja keelati klientide viibimine ning liikumine kohviku müügi- või teenindusalal toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks või kui toitlustusteenust osutatakse seoses matusetalitusega, mis ei ole avalik.

Oma 7. detsembri vastuses kohtule palus terviseamet jätta esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. Terviseameti hinnangul puudub kaebajal esialgse õiguskaitse vajadus – terviseameti sõnul on riive MEM Café majandustegevusele põhjustatud kohviku juhatuse liikme Elvis Braueri tegevusest ja pealegi ei ole riive suur ega kaalu üles avalikku huvi.

"Kuna kaebaja on seni süstemaatiliselt rikkunud Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusi, siis puudub alus eeldada, et ta peab kinni ka esialgse õiguskaitse korras kohaldatud leevenduste piiridest, nt kuidas tagab, et inimesed toitu kohapeal ei tarbi, järgivad hajutatuse või maski kandmise kohustust," kirjutas terviseamet kohtule.

Ühtlasi juhtis terviseamet kohtu tähelepanu asjaolule, et kaebaja on kogunud ja saanud toetust avalikkuselt kohtuvaidluse pidamiseks ning "seega ei ole tema majandustegevus ega ettevõtte jätkusuutlikkus kohtuvaidluse ajal ohus."

Kohus nõustus terviseameti seisukohtadega ja keeldus esialgse õiguskaitse taotlust rahuldamast.

"Sõltumata kaebuse eduväljavaadetest on ilmne, et kaebaja kaitstavate huvide ees prevaleerib ülekaalukas avalik huvi. Selliseks avalikuks huviks on inimeste tervise ja elu kaitse, samuti tervishoiusüsteemi (haiglate) ülekoormuse vältimine. […] Kaebaja ei ole välja toonud põhjendusi, kuidas kaebaja kaitstavad varalised huvid kaaluvad üles eelnevalt välja toodud avaliku huvi," kirjutas kohus muu hulgas oma seisukoha põhjenduseks.

"Ettevõtlusvabadus ei ole absoluutne, vaid selle piiramine on õigustatud teiste isikute elu ja tervise kaitseks. Käesoleval juhul ei ole kaebaja põhistanud, kuidas oleks võimalik tagada kaebaja ettevõtlusvabadus viisil, et teiste isikute elu ja tervist ohtu ei seataks," lisas kohtunik Brenner.

Asja sisuline arutelu jätkub tavapärase kohtumenetluse korras. Kohtumääruse, millega kohus jättis esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata, saab 15 päeva jooksul vaidlustada Tallinna Ringkonnakohtus.

Toimetas Varro Vooglaid