Kui abielu tahetakse ümber teha nii, et see oleks lihtsalt kahe inimese liit, nagu soovib võrdõigusvolinik, kas ei peaks selleks siiski luba küsima nendelt, kellele abielu tähendab rohkemat kui lihtsalt kahe inimese mõnuliitu? Nendelt, kes mõistavad abielu püha tähendust, mitte nendelt, kes seda ei mõista, kes ei pea abielu pühaks, kirjutab kolumnist Malle Pärn. 

Kui sa lähed kellegi aiaväravast sisse, ehkki ta ütleb: ära tule, –kas see pole vägivaldne sissetungimine teise inimese privaatsesse ruumi? 

Või on see kellegi meelest oma inimõiguse nõudmine? Võrdselt aiaomanikuga? Kuidas saab sissetungimist kellegi aeda nimetada inimõiguseks? 

Kooseluseadus trügib ju abielu aiaväravast sisse? 

Paljud ütlevad: mind see ei häiri. Kas sellest piisab? Ikka on neid, keda nii mõnigi asi ei häiri, mis teisi jälle häirib – rahapesu, altkäemaksud, ametivõimu kuritarvitamine, ahistamine, e-valimiste võltsimine, metsade lageraied ja nii edasi. 

Kui mingi varaste grupike hakkaks nõudma, et varastamine tunnistataks tavaliseks eraettevõtluseks ja neid võetaks väikeettevõtjate liidu liikmeks, kas siis piisab sellest, et mõni ajakirjanik või avaliku elu tegelane kuulutab, et "mind see küll ei häiri"? Kas ei peaks siiski küsima ka selle liidu liikmetelt, väikeettevõtjatelt, kes teevad ausat tööd, kes ei taha olla samas liidus varastega? 

Enne kooseluseaduse läbipressimist riigikogus toodi sinna allkirjade kastid (mis kuskil lossi keldris hallitavad) – üle 46 000 inimese leidis, et nemad ei ole nõus abielumõiste "laiendamisega". Miks nendega ei arvestata? Miks võrdõigusvolinik neid ei kaitse?

Kui abielu tahetakse ümber teha nii, et see oleks lihtsalt kahe inimese liit, nagu soovib võrdõigusvolinik, kas ei peaks selleks siiski luba küsima nendelt, kellele abielu tähendab rohkemat kui lihtsalt kahe inimese mõnuliitu? Nendelt, kes mõistavad abielu püha tähendust, mitte nendelt, kes seda ei mõista, kes ei pea abielu pühaks?

Ja kui üsna paljud nendest ütlevad: vabandage, mind see küll häirib, – miks siis neid kuulda ei võeta, miks neist maalitakse mingid poolemeelsed ja tigedad uuendustevastalised ja eelarvamustesse uppunud tagurlased?

Kus on teaduslikult tõestatud, et iga ühiskondlik uuendus on tohutu progress ja tee tarkusele, headusele ja üleüldisele õnnele? 

Enne kooseluseaduse läbipressimist riigikogus toodi sinna allkirjade kastid (mis kuskil lossi keldris hallitavad) – üle 46 000 inimese leidis, et nemad ei ole nõus abielumõiste "laiendamisega".

Miks nendega ei arvestata? Miks võrdõigusvolinik neid ei kaitse? 

Kas kooseluseaduse läbipressijad on nii isekad, et ei tahagi ära kuulata teiste inimeste mõtteid ja tundeid, nemad peavad oma tahtmise saama, kasvõi igaveste kakluste hinnaga? 

Või ei saa nad neist teistest inimestest aru? Sel viimasel juhul tuleb neid ju takistada. Vabadusi saab lubada ainult nendele inimestele, kes saavad aru, kus on nende vabaduse piirid. Tarka tuleb kuulata, mitte mõistmatut. Sest mõistmatule allumine viib ühiskonna kaosesse. 

Kui sa lähed teise inimese aeda, ja istutad sinna maha omad taimed, siis tuleb ikka omanikku kuulda võtta, tema ju teab, kas ta tahab neid taimi oma aeda või ei taha, miks sina ise arvad, et sinul on õigus minna tema territooriumile? Tegelikult ei ole sul seda õigust, kui aia omanik sind sinna ei luba. 

On ju otse kuritegelik kuulutada, et sinul on vabadus minna kuhu tahad, ja keegi ei tohigi vastu hakata – sul peab olema lausa inimõigus teha teise aiamaal oma tahtmist? 

Ei maksa valetada, et "see ei võta ju sinult midagi ära, kui mina ennast ka sinu territooriumil sisse sean, sinu kasvatatud vilju söön". Kui see inimene tunneb, et sa temalt midagi ära võtad, siis tuleb väravast välja astuda. Teise vabadust ei tohi ära võtta. Teise inimese vabaduse äravõtmist ei saa kellelegi lubada, sest see on ahistamine ja diskrimineerimine. 

LGBT äärmuslased teevad seda pidevalt. Nõuavad vabadusi ainult endale, teiste vabadusi ära võttes. Neid ei tohi ju isegi õige meditsiinilise nimega nimetada. Nad mõtlevad endale ise uusi nimetusi ja termineid välja, mida kõik peavad teadma ja kasutama. Nad halvustavad ja kiusavad neid, kes nendega ühes kooris laulda ei taha. 

Perekond on ema, isa ja lapsed. Punkt. Soolisus on binaarne, inimene on kas mees või naine. Abielu on mehe ja naise liit. Ja see ei ole eelarvamus ega tagasiminek keskaega. See on normaalne bioloogiline nägemus inimesest kui liigist meie mitmekesises looduses.

Maksumaksjate raha äravõtmine LGBT aktivistide ühingult ja "geiõiguste" keskuselt ja naisšovinistidelt ei kiusa ega kahjusta ega ahista neid kuidagi, see ainult piirab nende tegevusvabadust, ja see tuleb ühiskonnale suuresti kasuks. Ka neile tuleb see kasuks, sest siis ei tekita nad endale nii palju vaenlasi. Mõistlikku kriitikat tuleb kuulata, targemat inimest tuleb uskuda. Aga austada tuleb igaüht, kes vastu hakkab, kui võõras tema aiamaale ennast sisse seada tahab. 

Perekond on ema, isa ja lapsed. Punkt. Soolisus on binaarne, inimene on kas mees või naine. Abielu on mehe ja naise liit. 

Ja see ei ole eelarvamus ega tagasiminek keskaega. See on normaalne bioloogiline nägemus inimesest kui liigist meie mitmekesises looduses. 

Demokraatia ei tähenda seda, et enamus peab tegema vähemuse tahtmist. Demokraatia peaks olema mõistlik kompromiss arukate inimeste vahel. 

Tammsaare on kirjutanud: "Demokraatia vajab enesepiiramist, enesevalitsemist ja kohusetunnet palju suuremal määral kui autokraatia. See ongi, mis teeb selle korra raskeks. Sest paljuke on neid inimesi, kes tahaksid iseoma ihasid ja tegusid piirata? Ei, kõik piiravad aina teisi. Ja kus on need, kes tahaksid iseend taltsutada ja valitseda? Kõik tikuvad ummisjalu teisi taltsutama ja valitsema. Enesekohustamise asemel kohustaksid kõik hea meelega teisi. Ükski ei taha millestki loobuda, kõik ootavad ja loodavad, et teised loobuksid."