Kanada haridusametnikud tahavad keelata homoseksuaale häirivad hoiatused Pühakirjast. Foto: Wikimedia Commons

Riiklik haridusamet keelas Kanadas tegutseval kristlikul koolil “solvavate” kohtade õpetamise Piiblist, kusjuures eriliselt tuleb vältida viiteid homoseksuaalsusele.

Näitena tsensuurist toob Kingmanis tegutsev Cornerstone Christian Academy haridusametnike nõudmise eemaldada õppematerjalidest Pauluse esimese kirja korintlastele 6:9–11, mis kõlab järgmiselt:

“Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge
eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega
lõbupoisid ega meestepilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki!

Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete
puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud
Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.”

Haridusameti esindaja selgitas ajakirjanikele, et kirjakoht paluti eemaldada seonduvalt Alberta provintsis 2015. aastal vastuvõetud inimõiguste seaduse täiendusega, millega hõlmati homoseksuaalid ja soovahetajad.

Seetõttu olevat nimetatud kirjakoht “tänast seadusandlust ja tundlikku keskkonda arvestades” kohatu.

Kui kool oli ametnikele vastu tulles nimetatud kirjakoha eemaldanud, laekus viimastelt juba järgmine soovitus “mitte lugeda ega õppida koolis ühtegi kirjakohta, mida teatud isikud võiksid pidada solvavaks.”

Hiljem läkitatud meilis täpsustati, et näiteks ei ole vastuvõetavad “mistahes õpetused, mis mustavad või maha teevad kellegi seksuaalset orientatsiooni.”

Kool on esindajate sõnutsi šokeeritud sellisest kallaletungist usu- ja sõnavabadusele, kuna “Pühakirjast ei saa asju lihtsalt võtta või jätta.”

Nad selgitavad, et “me vajame kõiki kirjakohti ja neis sisalduvaid väljakutseid” ning on pöördunud abi saamiseks õigusnõustajate poole.