Trans-inimesed nõuavad tänaval lugupidamist ja lubavad agendaga edasi pressida. Foto: Wikipedia

USA Michigani osariigi haridusosakond kiitis heaks ja edastas riigikoolidele juhised lubada õpilastel valida endale sugu, nimi ja duširuum, et luua “kaasav koolikeskkond”.

“Õpilastel tuleks lubada kasutada riietusruume vastavalt nende sooidentiteedile,” toob The Daily Caller juhisest esile.

Dokumendis selgitatakse, et bioloogiliselt meessoost isikud, kes esitlevad end neiudena, tuleb lasta vastavatesse riietusruumidesse sõltumata sellest, kas seal viibivad tegelikult naissoost isikud tunnevad end seetõttu ebamugavalt või mitte.

Haridusametnikud tunnistavad ebamugavustunde esinemise võimalust, mis ei tohi aga “õigustada teatud liiki õpilaste suhtes ebaõiglast poliitikat,” võib dokumendist lugeda.

Ühtlasi eeldatakse, et õpetajad pruugivad õpilastega suheldes viimaste poolt valitud soole vastavaid pronoomeneid ja nimesid, mille nood endale on võtnud.

Seejuures ei ole vanematele garanteeritud võimalust koolist teada saada, mis soost isikuna nende laps end seal parasjagu esitleb.

Michigani osariigi LGBTQ aktivistid õnnitlesid üksteist meilitsi edu puhul, kuid hoiatasid kaasvõitlejaid: “Meil tuleb kõvasti tööd teha, et kindlustada nende juhiste rakendamine kohalikes haridusringkondades kõikjal Michigani osariigis.”

Enne dokumendi kinnitamist laekus haridusosakonnale keskkonnas EveryVoiceCountsMi.org ligi 6000 kommentaari (hetkeseisuga 12 481 – toim), kuigi tavaliselt koguneb neid erinevate ettepanekute puhul tosina ringis.

Valdavalt kirjutavad emad, kes on mures oma tütarde turvalisuse pärast.

Nagu kirjutas üks ema, küsis ta tütar (11), kas nad võivad “Michiganist minema kolida, kui see [juhis] vastu võetakse.”

Teine ema rääkis, et ta tütrel on niigi koolis raske roppuste pärast, mida poisid koridoris järele hõiguvad. “Ja nüüd võivad nad siis väita, et ma olen Sarah, ja tulla riietusruumi, kui mu tütar on seal?!”

Paljudes Michigani riigikoolides õpivad meie mõistes põhikoolide ja gümnaasiumide õpilased samades hoonetes ja kasutavad samu ruume.

Jõulise tõuke õpilaste lubamisele “identiteedile vastavatesse” tualettidesse ja riietusruumidesse andis kevadel USA president Barack Hussein Obama. Juttu oli isegi sellest, et õpilased võiksid osaleda vastavalt valitud soole ka kooli spordiüritustel.