Poola opositsioon avaldab vabalt meelt. Foto: Alik Keplicz, AP/Scanpix

Kas Poolas toimub riigipööre ja demokraatia on jalge alla tallatud? Anname sõna valitsuserakonna Õigus ja Õiglus esindajatele – Eesti peavoolumeediast on seni võinud lugeda põhiliselt mõnede juhtivate EL-i bürokraatide ja Poola opositsiooni seisukohti.

Avaldus erakonna Õigus ja Õiglus delegatsioonilt Euroopa Reformistide ja Konservatiivide fraktsioonis Poola-teemalise debati eel Euroopa Parlamendis.

2015. aastal toimusid Poolas üldvalimised, mille tulemusena vahetus võim. Hr Andrzej Duda võitis Poola presidendivalimised ja ühinenud parempoolsed selle suurima erakonna, nimelt Õiguse ja Õigluse (PiS) juhtimisel võitsid absoluutse enamuse parlamendis. Kodanike Platvormi (PO) ja Poola Rahvapartei (PSL) tsentristlik-liberaalne koalitsioon, mis oli võimul kaheksa aastat, läks opositsiooni. Vasakparteidel ei õnnestunud ületada nõutud valimiskünnist ja nad ei ole parlamendis esindatud.

Valimistulemused näitasid, et Poola rahvas andis kriitilise hinnangu eelmise valitsuse poliitikale, sealhulgas puudujääkidele sõnavabaduse tagamisel. Eelmise valitsuse ajal tuli ette nende inimeste karistamist, kes väljendasid valitsuse aadressil kriitikat internetis, spordiüritustel või valitsusvastastel meeleavaldustel. Ajakirjanike jälitamine ja koguni represseerimine andis põhjust tõsiselt muret tunda. Ometi ei pälvinud need faktid tollal Euroopa institutsioonide tähelepanu ega kutsunud esile mingisuguseid reaktsioone.

Vahetult enne valimisi tegi valitsev koalitsioon muudatusi konstitutsioonikohtus, nimetades kõigile kohtadele (välja arvatud ühele) ametisse oma kandidaadid. Seda tehti põhiseadust rikkudes, mis aga järgnevalt kinnitati konstitutsioonikohtu enese poolt. Uus parlament oli seetõttu kohustatud astuma vajalikke korrigeerivaid samme. Konstitutsioonikohtuga seotud vastasseis, mis oli eelmise valitsuse põhiseadusvastaste tegude tagajärg, on sisuliselt lõppenud. Konstitutsioonikohus on täielikult komplekteeritud ning suurema osa kohtunikest – viieteistkümnest üheksa – on ametisse esitanud praegune opositsioon.

Pärast valimisi moodustatud Õiguse ja Õigluse valitsus on ette võtnud olulisi reforme, mida poola rahvas ootab ja mis on seotud maksusüsteemi, peretoetuste, hariduse, tervishoiu ja õigussüsteemiga. Need reformid on kooskõlas Poola konstitutsiooni põhimõtete ja sätetega, mis austavad täiel määral Euroopa väärtusi.

Poolal on nüüd stabiilne enamusvalitsus. Opositsioon on esindatud parlamendi tööorganites, opositsiooni juht on väliskomisjoni esimees.

Poola on hästi arenenud kohalike omavalitsustega detsentraliseeritud riik. Kuueteistkümnest regioonist viieteistkümnes kontrollib kohalikku omavalitsust Kodanike Platvorm – erakond, mis on opositsioonis ainult parlamendi tasandil.

Väljendusvabadust austatakse. Poolas toimuvad valitsusvastased meeleavaldused ilma takistuste või repressioonideta. Kehtib täielik ajakirjandusvabadus, valdav osa pressist kuulub välismaistele, iseäranis Saksa korporatsioonidele.

Samuti on tagatud täielik kommunikatsioonivabadus internetis. Puudub igasugune tsensuur. Sedalaadi informatsiooni blokeerimine oluliste sündmuste kohta, nagu hiljuti juhtus Saksamaal seoses sündmustega Kölnis ja teistes Saksa linnades, on Poolas mõeldamatu.

Poola on tänapäeval turvaline riik. Seal ei esine grupiviisilisi rünnakuid seksuaalsel, rassilisel või muul alusel. Uusaastapidustustest ja teistest populaarsetest üritustest saab Poolas rahus osa võtta, kartmata häirimist, takistamist või agressiivseid akte. Olukord on ilmselgelt palju parem kui paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus kahjuks leiavad aset terroriaktid, grupiviisilised rünnakud või koguni rassistlikud ja seksuaalsed rünnakud. Poolas taolisi juhtumeid ei esine.

Poolas austatakse naiste õigusi ja neid ei ähvarda tänavatel vähimgi kallaletungioht. Mitte keegi ei esita neile alavääristavaid nõudmisi mitte provotseerida potentsiaalseid ründajaid oma riietuse või käitumisega. Võimud ei anna naistele alandavaid nõuandeid mitte lahkuda kodust ilma saatjata ja liikuda avalikus kohas viibides rühmades, nii nagu on naistele soovitanud Saksa võimud.

Poola on Euroopa Liidu stabiilne, demokraatlik liikmesriik, mis austab Euroopa väärtusi, kuid otsustab suveräänsel viisil ise oma sisemise õiguskorra üle kooskõlas demokraatlikult väljendatud rahva tahtega.

Poola kui üks suuremaid riike Euroopa Liidus annab oma märkimisväärse panuse Euroopa arengusse ja julgeolekusse.

Tõlkinud Veiko Vihuri