Viis Portugali kliimaõigluse nõudlejat (vasakult paremale): André Oliveira, Sofia Oliveira, Catarina Mota, Cláudia Agostinho ja Martim Agostinho Foto: Amnesty International/GLAN

Kuus Portugali noort, kellest noorim on 11- ja vanim 24-aastane kaebasid Euroopa Inimõiguste Kohtusse 32 Euroopa riiki, kuna nende hinnangul pole kostjad saanud hakkama kliimamuutuste leevendamisega, mille tõttu kannatavad nende inimõigused.

Lisaks 27 Euroopa Liidu liikmesriigile, mille sekka kuulub Eesti, peavad inimõiguste kohtu ees aru andma veel Ühendkuningriik, Šveits, Norra, Venemaa ja Türgi, vahendab Amnesty International.

Portugali noored kliimategusad inimesed nõuavad kohtu vahendusel 32 riigilt, et need otsekohe vähendaksid kasvuhoonegaaside heitmeid.   

Esimene kohtuistung toimus 27. septembril ja arvatakse, et Euroopa inimõiguste kohus langetab otsuse mõne kuu jooksul.

Amnesty, koos paljude teiste inimõiguslaste organisatsioonide ja aktivistidega, esitas inimõiguste kohtule Portugali noorte "märgilise tähtsusega kohtuasja" toetuseks pöördumise, mille sisuks on väide, et poliitikutel on kohustus palju jõulisemate kliimapüüdluste kaudu kaitsta inimõiguseid.

Kõik hagejad on Portugali kodanikud ja nende inimõiguste rikkumise kaebuse näiteks tuuakse Portugali metsatulekahjud, et neil on kogu aeg äärmiselt palav olla ja õhk on saastatud.

Mandi Mudarikwa Foto: iol.co.za

Amnesty juhtiva juristi Mandi Mudarikwa sõnul aitavad kohtud jõuda globalistliku kliimaõigluseni: 

"Paljudes riikides on juhtpositsiooni võtnud sisse noored inimesed ja näitavad teed, kuidas seadusandlikke võimalusi ära kasutades on võimalik saavutada kliimaõiglus. Käesolev kohtuasi on küll tohutult oluline, kuid see on ainult üks paljudest, mille eesmärgiks on tagada kõigile inimestele õigus puhtale, tervislikule ja jätkusuutlikule keskkonnale."

Kaebuses väidetakse, et 32 riiki rikuvad nelja Euroopa Liidu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit:

  • artikkel 2: õigus elule;
  • artikkel 3: õigus piinamise vabale elule;
  • artikkel 8: õigus eraelu puutumatusele ja pereelule;
  • artikkel 14: õiguste kitsendamine vanuse alusel on keelatud.

Viimase väite kohta ei ütle inimõiguste konventsioon otseselt midagi: "Artikkel 14. Diskrimineerimise keelamine: konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste kasutamine tagatakse ilma mingi diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisund."

Kaebajad ja Amnesty kinnitavad, et aastal 2100, kui kõige noorem hageja saab 88 aastaseks, on maailm üleilmse soojenemise tõttu, kui see jätkub senisel kiirusel, ligikaudu kolm kraadi Celsiuse järele tänasest soojem.

Samuti kinnitavad hagejad, et palavus ei luba neil nautida õuetegevusi ega lase öösel magada.

Kaebuses väidetakse, et kõiki kuut aktivisti valdab äng planeedi tervise pärast ja neil ei ole võimalik elada normaalset elu.

Lisaks Portugali noorte kaebusele on inimõiguste kohtus arutamisel veel kaks sarnase sisuga kaebust. Üks on esitatud Šveitsis ja teine Prantsusmaal, milles väidetakse, et kehtivad kliimapoliitikad ei kaitse inimõiguseid. 

Toimetas Karol Kallas