Objektiiv kutsub lugejaid üles toetama annetustega kohtulahingut Florian Hartlebi ja Teele Holmbergi vastu, sest asjatundliku ja kogenud advokaadi palkamisega kaasnevad suured rahalised kulutused.

Neljapäeval, 7. märtsil saabus Varro Vooglaiu ja Markus Järvi e-postkasti Hartlebi ja Holmbergi poolt palgatud advokaadi kiri, millega nõutakse väidetavate ebaõigete väidete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamise eest kahju hüvitamist summas 110 000 eurot. Lisaks sellele soovitakse Hartlebi ja Holmbergi õigusabikulude hüvitamist summas 750 eurot.

Nõude taustaks on Objektiivis avaldatud artiklid ja videod, milles paljastati Hartlebi provokatsioon 9. detsembril Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel. Provokatsioonis osales ka Eesti 200 kontoritöötaja Holmberg, kes filmis taamalt, kuidas Hartleb koos nende ühise lapsega meeleavalduse korravalvuritega rüseles.

Varro Vooglaiu sõnul on vägagi tõenäoline, et Hartlebi ja Holmbergi poolt advokaadi abil põhjalikult ettevalmistatud nõue lõppeb kohtuvaidlusega. On selge, et vabatahtlikult ei kavatse Varro Vooglaid ega Markus Järvi nõude rahuldamiseks sentigi maksta. Samas ütleb Vooglaid, et ta ei näe ühtegi mõistuspärast võimalust, kuidas vaidlus saaks lõppeda Hartlebi ja Holmberi võiduga, olgugi et Objektiivi enda vastases infooperatsioonis süüdistav kättemaksujanuline Eesti 200 seda kahtlemata sooviks.

"Oskan vaid imestada Hartlebi ülbuse üle süüdistada oma jämedalt ebakultuurse ja matsliku käitumisega endale kaela tõmmatud probleemides meid, kes me lihtsalt tema näotule käitumisele kriitilist tähelepanu juhtisime. Veelgi häbitum on hakata meilt selle eest hiiglaslikke summasid nõudma," ütles Vooglaid ja lisas, et lõppastmes on küsimus põhiseadusega tagatud sõnavabaduses ja õigluses.

"On üksnes ootuspärane, et Saksamaa saadik ja nii mõnigi teine inimene ei soovi enam Hartlebiga koostööd teha – mina ka ei sooviks partneriks inimesi, kes käivad koos oma väikelapsega seaduslikult korraldatud rahumeelsel meeleavaldusel inimesi fašistideks sõimamas ja niimoodi ilmselgelt vägivaldset konflikti provotseerimas. Ent see on Hartlebi enda, mitte meie tegevuse tagajärg."

Vooglaid paneb Objektiivi lugejatele südamele anda annetusega oma panus eesseisva õigusliku vaidluse pidamiseks. "Vajalik on absoluutselt iga annetus, olgu selle summaks 100 eurot, 50 eurot, 25 eurot või 10 eurot. Kui keegi saab annetada suurema summa, on see muidugi eriti tänuväärne," rõhutab ta.

"Kogu see protsess on meile nii või teisiti ebaõiglaseks karistuseks, nõudes üksjagu tähelepanu, aega ja energiat ning takistades meie igapäevast tööd. Aga sellega on tunduvalt lihtsam hakkama saada, kui saame endale lubada kvaliteetset õigusabi. Kuivõrd vandeadvokaadi palkamine maksab aga õige palju, siis palumegi Objektiivi sõpradelt selleks abi."

Vooglaid rõhutab, et loomulikult kavatsetakse Hartlebilt ja Holmbergilt kohtuvaidluse võidu korral kogu õigusabile kulutatud raha välja nõuda ning et sellisel juhul kasutatakse käesolevale üleskutsele vastanute annetusi Objektiivi heaks või mõnes järgmises sarnases kohtuvaidluses, kus püütakse väljapressimise meetodil inimesi vaikima sundida.

"Suurema summa laekumisel hakkame astuma aktiivseid samme oma õiguskeskuse käivitamiseks. Tegelikult oleme sellele mõelnud juba aastaid ja ilmselgelt muutub vajaduse selle järele üha teravamaks. See keskus olekski mõeldud üksikisikute ja ühiskonna süstemaatiliseks võitluseks ideoloogilise diktatuuri pealetungi vastu, kasutades sõnavabaduse, veendumuste vabaduse ja südametunnistuse vabaduse kaitsmiseks kõiki olemasolevaid juriidilisi võimalusi," märkis Vooglaid lõpetuseks.

Annetuse saab teha kas Objektiivi annetuste keskkonna kaudu või otse ühele SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks pangakontodest, kasutades ülekande tegemisel järgmisi rekvisiite:

Makse saaja: Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
Kontonumber:
EE341010220219264229 (SEB)
EE371700017003260160 (Luminor)
EE167700771001268442 (LHV)
Selgitus: õigusabi kulud

POMMUUDIS! Florian Hartleb nõuab Vooglaiult ja Järvilt üle 100 000 euro ning ähvardab kohtuga