Foto: Bigstockphoto

Õiguskantsler saatis rahandusministrile arvamuse hoiu-laenuühistu seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta, milles märgib, et seadusemuudatuse menetlus ei ole olnud aus ega läbipaistev.

Seadusemuudatusega tahetakse muuta nõudeid hoiu-laenuühistutele nii, et need sisuliselt muutuksid pankadeks. Selle sammuga kaoksid finantsturult mitmed hoiu-laenuühistud, kelle tegevusele etteheiteid ei ole. Nii näiteks hakkaks ühistule kehtima miljoni eurone kapitalinõue.

Õiguskantsler Ülle Madise nendib, et eelnõu ei anna jätkuvalt vastust mitmele põhimõttelisele küsimusele. Esimene küsimus on, mis õigustab seda, et aastaid tegutsenud ja probleemide vabad hoiu-laenuühistud peaksid seadusemuudatuse rakendumisel tegevuse lõpetama. Eelnõu autorid möönavad ka ise, et uue regulatsiooniga vastaks sellele 21-st praegu tegutsevast hoiu-laenuühistust vaid kaks-kolm.

„Lõpetuseks tuleb öelda, et eelnõuga seotud kaasamisprotsess ei ole olnud turuosaliste suhtes aus ega läbipaistev. Eelnõust võiks jääda mulje, et kaasamine on näilik, mitte sisuline. Kahjuks kinnitab seda kahtlust ka eelnõu edasine menetluskäik," osutab Madise.

Toimetas René Allik