Collegium Intermarium rektor Tymoteusz Zych. Foto: ordoiuris.pl

Konservatiivide õiguste kaitsmisele pühendunud organisatsioon Ordo Iuris asutas ülikooli, mis kannab nime Collegium Intermarium. Ülikooli eesmärgiks on ühendada Kesk- ja Ida Euroopa piirkonna juriste ning õigusteadlasi.

Ülikool avatakse ametlikult 28. mail toimuva konverentsiga, kus osalevad Visegradi riikide riigijuhid, tuntud teadlased ja filosoofid ning aristokraadid kõikjalt maailmast. 

Uue ülikooli tippaineks on juura. Esimesena Kesk-Euroopas on kraadiõppes võimalik uurida inimõiguseid. Järgides anglosaksi ülikoolide mudelit, vabastatakse silmapaistvad üliõpilased kõigist õppemaksudest. Mitmekeelsete kursustega on kavas alustada käesoleva aasta oktoobris.

Collegium Intermariumi juhi Tymoteusz Zychi sõnul on ülikooli asutamise põhjuseks akadeemilise sfääri süvenev kriis. Luua tahetakse klassikaline ülikool, mis on vaba arvamuse avaldamise ja julge tõe otsimise keskkond. Iga üliõpilase taga on kogenud mentor, kes on kas Poolast või mõnest välisriigist pärit kogenud teadlane. Kasutusele soovitakse võtta ennast tõestanud õpetamispraktikad.

Ülikooli tegevuses löövad kaasa ekspertorganisatsioonid ja mõttekojad. Ordo Iurise töötajad ja kaastöölised hakkavad ülikoolis nii õpetama kui osalevad teadustöös.

Hariduse andmise kõrval soovitakse ülikoolist luua Intermariumi regiooni sotsiaalsetele, seaduslikele ja majanduslikele väljakutsetele reageerimise platvorm.

Esimesel tegevusaastal avatakse kraadiõppe eriprogramm, mis on suunatud kogenud juristidele ja milles käsiteldakse teemasid nagu uute tõendite kogumise tehnikad, lepingute läbirääkimised ja riigihangetel osalemine. Avaliku elu tegelastele on suunatud retoorikakursus.

Toimetas Karol Kallas