Peaminister Kaja Kallas Foto: valitsus.ee

René Allik kirjutab arvamusloos, et julgeolekuasutuse poolt läbi viidavad isikute julgeolekukontrollid on rangelt reguleeritud ja seotud üksnes riigisaladusele ligipääsu taotlemisega või julgeolekuasutusse tööle minemisega. Riigisaladuse loa väljastamine sõltub otseselt isiku töökohast ja teadmisvajadusest. 

Kaja Kallas väitis 11. septembril Vilja Kiisleri saates „Vilja küsib", et „KAPO tegi mu abikaasale täieliku julgeolekukontrolli" ja „mu abikaasa ise vabatahtlikult läks KAPO täisjulgeolekukontrolli".

Julgeolekukontrolli teostamine tähendab inimese õiguste riivet ja seda tohib teostada üksnes seaduse alusel ja sellega kehtestatud määras. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus seob julgeolekukontrolli ühemõtteliselt riigisaladusele juurdepääsuga. 

Seaduse § 47 sätestab julgeolekukontrolli teostamise alused, mille lõige 1 ütleb selgelt, et „julgeolekukontrolli teostamine seisneb üksnes käesoleva seaduse §-s 32 ja § 42 lõigetes 2 ja 3 nimetatud asjaolude esinemise kontrollimises." 

§ 32 loetleb [riigisaladusele] juurdepääsuloa andmise ja selle kehtivuse pikendamisest keeldumise alused. Kuna Kaja Kallase abikaasal Arvo Hallikule ei ole (teadaolevalt) riigisaladusele juurdepääsuluba ja ta ei ole seda ka taotlemas, ühtlasi ei ole tal ka teadmisvajadust, siis järelikult ei ole võimalik julgeolekukontrolli selle sätte alusel teha. 

§ 42 lõiked 2 ja 3 sätestavad riigisaladuse töötlemisloa andmise ja selle kehtivuse pikendamise alused. Kuna Hallikul ei ole vajadust juurdepääsupiiranguga kaetud teavet töödelda, siis ei ole võimalik julgeolekukontrolli teostamine võimalik ka selle paragrahvi alusel. 

Samuti ei ole võimalik selline asi nagu „minna vabatahtlikku julgeolekukontrolli", kus isik ise palub julgeolekuasutusel teostada tema soovil tema enda kohta julgeolekukontrolli. 

Eelnevast lähtudes ei ole võimalik järeldada muud, kui Kaja Kallas valetab ja tõmbab samas ka kaitsepolitseiameti skandaali ametile vägagi ebameeldival moel. Arusaadavalt on kaitsepolitseiameti jaoks keeruline ütelda otse välja, et peaminister valetab. Seetõttu saigi kaitsepolitseiameti asepeadirektor Martin Arpo ütelda meediale vaid seda, et igasugune info ühe või teise isiku julgeolekukontrolli kohta on riigisaladusega kaetud, kui ei soovinud või ei saanud selgelt ütelda, et peaminister ei räägi tõtt. 

Kusjuures ütleb Arpo ka selgesõnaliselt ise, et julgeolekukontrolli eesmärk on tuvastada, kas isikule saab usaldada riigisaladuse loa või mitte. Järelikult ei ole Kaja Kallase abikaasale julgeolekukontrolli tehtud, vastupidiselt peaministri poolt väidetule.

Asjaolule, et julgeolekuasutusse ei ole võimalik minna vabatahtlikku julgeolekukontrolli tegema, osutavad ka Erki Koort ja Meelis Oidsalu, kes eelnevate töökohtade tõttu teemat hästi tunnevad.