Hea Objektiivi lugeja ja toetaja!

Aasta lõpu eel seisame Objektiivi meeskonnaga silmitsi väga tõsise väljakutsega. 

Algav aasta võimaldab rahval üle pika täita riigi kõrgeima võimu kandja kohust ning otsustada olulise väärtusküsimuse üle referendumil. Me saame öelda, kas toetame loomulikku ja normaalset abielu, kuuludes nende riikide sekka, kes on öelnud “JAH” mehe ja naise vahelisele armastusele ja sellele rajanevale perekonnakultuurile, või oleme kõikehõlmava revolutsiooni survele alludes valmis hülgama meie rahva pärandi ning ütlema loomulikule abielule “EI”. 

See on oluline valik, millele eelneb väga tõsine lahing ühiskonna avaliku arvamuse väljal. Objektiivil on selles lahingus kanda keskne roll, sest peavoolumeedia, kaasa arvatud meie kõikide maksurahadest üleval peetud Rahvusringhääling, on juba praeguseks tõestanud oma selget kallutatust loomuliku abielu vastaste poolele. Kui poleks Objektiivi, oleks kodumaine meediapilt samavõrd ühte suunda tervikuna kaldu, nagu kooseluseaduse läbisurumise päevil. 

Abielureferendum on konservatiividele suur võit – nüüd on meil võimalus öelda rahulikult ja väärikalt “JAH” mehe ja naise armastusele, Eesti kultuuritraditsioonidele, loomulikule perekonnale ja lapse õigusele isale ja emale. Eelseisval referendumil on meil võimalus öelda “JAH” kõigele ilusale ja heale ning teine pool peab tunnistama, et ta on valmis sellele kõigele ütlema “EI”.

Abielureferendumi eelses võitluses langevad paljud maskid. Osaliselt on see toimunud juba praeguseks, kuna paljud revolutsiooni vaimust kantud liberaalid on pidanud vastu tahtmist tunnistama, et nende algne taotlus oli juba kooseluseadusega luua tee abielu ideaali lõhkumiseks ja moonutamiseks Eesti ühiskonnas. Nad on pidanud tunnistama seda, millest Objektiiv on rääkinud juba enam kui viis aastat ning mida me SAPTKs oleme tüdimuseni korranud üle kaheksa aasta. 

Objektiiv keskendub referendumi eel sellele, et öelda mehe ja naise abielulise armastuse ideaalile Eestis “JAH” ning viia see sõnum võimalikult paljude inimesteni. Selle eesmärgiga kavatsen alustada ka uue videosaadete sarjaga, kus keskendume üksnes referendumi teemadele. Loomulikult peame tõhustama ka referendumiteemaliste uudiste vahendamist ning laiendama arvamuslugude autorite ringi. See kõik nõuab meie meeskonnalt suurt pingutust, ent ka rahalisi vahendeid.

Ka seekord on kampaania eesmärgiks 50 tuhat eurot, millega saame katta meie portaali tegevuskulud, ent teadke, et iga euro, mis portaali otsestest tegevuskuludest üle jääb saame panna abielureferendumi teavitusele ja kampaaniale siinsamas Objektiivis ent ka laiemalt avaliku arvamuse väljal.  

Seepärast pöördun Teie poole, head toetajad ja annetajad! Palun andke oma jõukohane panus selleks, et Objektiiv võiks abielureferendumi eel toimida jõuliselt “JAH”-poole häälekandjana kaitstes seda, mis on kallis ja ilus – perekonda ja selle aluseks olevat mehe ja naise abielu. Andke oma panus selleks, et meie portaal võiks edasi kesta ja areneda! 

Öelgem koos “JAH” armastusele, lasterikkusele, eesti rahva jätkusuutlikkusele ja meie kultuuritraditsioonidele, millest on lähtunud meie vanemad ja vanavanemad! Öelgem üheskoos “JAH” mehe ja naise abielu ideaalile! 

Soovin Teile rõõmsat advendiaega ja tänan Teid südamest!

Markus Järvi

Objektiivi peatoimetaja