Objektiivi toimetuse liikmed Markus Järvi, Veiko Vihuri, Urho Meister ja Varro Vooglaid. Foto: Objektiiv

Algab Objektiivi kevadkampaania 2018. Lugejate poole pöördub portaali peatoimetaja Veiko Vihuri.

Austatud Objektiivi lugeja!

Taas kord astuvad portaali Objektiiv tegijad lugejate ette, paludes toetust väljaande töö jätkamiseks.

Nagu teada, sõltub ühiskonnakriitiline portaal Objektiiv ainult oma lugejate ja toetajate annetustest ega saa toetust riigilt või Euroopa Liidult, see tähendab maksumaksjalt. Tänu sellele oleme võimust ja erakondadest sõltumatu, ehkki maailmavaateliselt määratletud portaal.

Miks portaali Objektiiv Eesti meediamaastikul ikka veel vaja on?

Tuleb tõdeda, et endiselt on tundlikke teemasid, millest peavoolumeedia ja muud väljaanded ei kirjuta. Võtame kasvõi hiljutise Alfie Evansi – Briti võimude korraldusel surmatud väikese Briti poisi – juhtumi, millele Objektiiv praktiliselt ainsa väljaandena tähelepanu pööras. Tegu on kahtlemata ühe brutaalsema ja barbaarsema juhtumiga surmakultuuri sõjatandril ning südametunnistusega inimesed peavad sellest kuulma.

Aprillis hoidsid maailma meeli ärevil geopoliitilised mängud Süüria ümber. Sellal kui Eesti peavoolumeedia väljaanded vahendasid massiivselt ja hüsteeriliselt ühe poole propagandistlikku narratiivi, tõi Objektiiv lugejateni nimekate ja ka vähem tuntud lääne inimeste kriitilisi küsimusi ning analüüsis ka ise olukorda. See ongi vaba ajakirjanduse ülesanne – suhtuda kriitiliselt võimupositsioonil olijate esitatud versiooni ja püüda aru saada sellest, mis tegelikult toimub.

Objektiiv ei ole seadnud endale eesmärgiks olla “alternatiivne portaal” ja tegeleda marginaalsete teemadega, mis kuuluvad ühiskonna äärealale. Meie jaoks on olulisel kohal väärtuspõhisus, ausus, usaldusväärsus ja ka sihikindlus. Tahame oma väikese meeskonnaga seista tõe, õiguse ja õigluse teenistuses. Me näeme oma missiooni selles, et elukultuur, traditsioonilised kristlikud väärtused ning eluterve hoiak saaksid taas Lääne (ja sealhulgas Eesti) ühiskonnas valdavaks. See, mis on normaalne, loomulik, õige ja hea, peab saama jälle peavooluks.

Kui head lugejad toetavad neid sihte, siis palume jätkuvalt meie tööd toetada ja ka alanud kevadkampaania raames portaali tegevuse heaks annetada. Me loodame seekord koguda vähemalt 25 000 eurot – sel juhul panevad kaks suurtoetajat omalt poolt sama palju juurde, nagu varasematelgi kordadel. Kui suudame aga koguda tänuväärselt 40 000 eurot, võimaldab see meil oma tegevust mõnevõrra laiendada.

Seega on iga jõukohane annetus teretulnud ja äärmiselt vajalik, et Objektiivi tööd jätkata, laiendada ja paremaks muuta!

Lugupidamisega

Veiko Vihuri

portaali Objektiiv peatoimetaja