Marek A Cichocki Foto: wpolityce.pl

Poola filosoofi ja politoloogi Marek Cichocki sõnul toob Euroopa Komisjoni “roheline kord” kaasa rohelise revolutsiooni ning natuke pikemas perspektiivis ilmselt Euroopa Liidu vastase vasturevolutsiooni.

Brüssel üritab kiirkorras kehtestada oma Euroopa Liidu rohelise kursi (green deal) poliitkaid ja sellega võivad kaasneda tagajärjed, mis käivad kõrgelt üle keskkonna ja sellega seotud teemade.

2030. aastaks soovitakse Euroopa Liidus endise 40 protsendi asemel vähendada heitmeid 55 protsendi võrra. Selliste protsentidesse raiutud eesmärkidega unustatakse ära, milline mõju on neil kogu ühiskonnale, majandusele ja poliitilisele korrale. 

Viidatud eesmärkide täitmiseks tuleb esmalt toime panna roheline revolutsioon.

Rohelise kursi kontseptsiooni aluseks on väidetavalt teaduslik hüpotees ja selle tõttu ei tohi sellega vaielda ja sellist algatust ei ole väidetavalt võimalik tagasi pöörata. Kliimateadlased on otsustanud, et kui Maa keskmine temperatuur tõuseb kahe kraadi võrra, tähendab see üleilmset katastroofi, mille tõttu peab katastroofi vältimiseks järgima kliimaralli eesmärke.

Kuid ometigi on kindel see, et roheline revolutsioon, mida on vaja rohelise kursi elluviimiseks, puudutab kogu Euroopa tööstust, kuna iga toote väärtust hakatakse määrama selle tootmisega kaasnenud emissioonidega. Selline lähenemine muudab radikaalselt Euroopa konkurentsiolukorda ja nõuab uusi suhteid maailmamajanduse ja Euroopa majanduse vahel.

Kui me vaatame otsa tõsiasjadele, et uus roheline kord ei puuduta ainult tööstust, vaid ka põllumajandust, transporti ja elamuid ning meie kõigi käitumist hakatakse pidevalt heitmete kontekstis jälgima, alles siis saame me aru, et meid ootab ees kogu ühiskonna totaalne muutmine.

Sellist totaalset protsessi saab suunata ainult ülevalt poolt ja see on ka kogu rohelise kursi tagamõte.

Roheline kurss toob kaasa seninägematu Euroopa keskvalitsuse loomise. See seab senised liikmesriikide poliitilised võimud täiesti uude olukorda ja põhjustab nende demokraatlikes ühiskondades uusi konflikte.

Eelolevatel aastakümnetel saame me näha, kas roheline revolutsioon toob ka kaasa Euroopa Liidu vastase vasturevolutsiooni.

Tõlkis Karol Kallas