President Arnold Rüütel leiab, et kooselu­seaduse teema lõhestab Eesti ühiskonda, ja seda ajal, kui rahvast tuleks hoopis ühendada. Presidendi sõnul peaks elanike enamuse vastu­seis andma riigi­kogule selge signaali.

Küsimusele, kas on õige homodele õnne keelata, vastas president Rüütel välja­andele Laupäeva­leht järgmist:

„Ma ei arva, et eestlased ei ole olnud piisavalt tolerantsed nn kapist välja tulnud isikute ja paaride vastu. On inimeste endi otsustada, millisele alusele nad oma õnne rajavad. Küll aga paneb tõsiselt järele mõtlema olukord, kus tulevasel ilma­kodanikul on näiteks kaks isa või kaks ema. Siin ei saa me rääkida traditsioonilisest pere­mudelist, mis läbi aasta­sadade on ennast õigustanud. Ka Eestimaal.“

„Ei saa nõustuda ütlemisega, et see seadus ei võta kelleltki midagi ära. Kui 58% Eesti elanikest ei poolda seaduse vastu­võtmist, siis peaks see olema meie seadus­andjatele väga selge signaal. Kui abielu kõrval seadustatakse paralleelne kooselu­vorm, siis see devalveerib kindlasti traditsioonilise abielu staatust.“

„Kindel on, et selle teemaga oleme suutnud Eesti ühiskonda lõhestada ja seda ajal, kui kõrgenenud sise- ja välis­ohu tingimustes oleks vaja, vastupidi, kogu ühiskonda ühendada.“

Augustikuu alguses avaldas ERR uuringufirma TNS Emor poolt läbiviidud uuringu tulemused, mille kohaselt toetab kooseluseaduse vastuvõtmist vaid 34% eesti elanikest ning selle poolt ei ole mitte ühegi erakonna valijate enamus (vt altpoolt graafikut).

Uudis põhineb portaali Meie Kirik poolt vahendatud Eesti Päevalehes avaldatud intervjuul president Rüütliga.