Apartheid. Illustratsioon: Bigstockphoto

Meil oleks praegu vaja rajada ühiskondlik päästekomitee, mis asuks ette valmistama eritribunalide loomist ja kriminaalasjade algatamist ühiskonna enesekaitse õiguse alusel riigivõimu omavolilise tegevuse ja mittelegitiimseks muutumise korral, leiab Veiko Vihuri.

Tänasest hakkas Eestis kehtima apartheidirežiim, mis seisneb täiesti tervete ja ohutute kodanike põhjendamatus erikohtlemises, juhul kui nad on vaktsineerimata või nad ei soovi teha tasulist testi.

Kuigi avalik ruum ei ole nende jaoks veel täielikult suletud, on neil siiski võimatu mitmetesse kohtadesse sisse pääseda. Küllap peagi selgub, kuidas ettevõtjad valitsuse poolt lubatud diskrimineerivat poliitikat ellu viima hakkavad. Kõnekas on, et sellele apartheidirežiimile on allutatud ka kirikud. Alates järgmisest nädalast ei või jumalateenistusele tulla rohkem kui 50 vaktsineerimata ja ilma tõendita inimest. Ja pole garantiid, et varsti on see number 10 või 0. Suuremad kogudused on küsimuse ees, kas edaspidi hakkab Jumala sõnast ja sakramentidest osasaamise eelduseks olema koroonapass, mida kontrollitakse uksel.

Ohutusega pole sel kõigel midagi pistmist. Mõistlik poliitika laussulgemiste ja apartheidi asemel oleks riskirühmadele vaktsineerimise võimaldamine kombineerituna muude, leebemate meetmetega (nt kaitsevahendid, samuti ravimid). Vaktsineerimise sisuliselt sunniks muutmine ja inimeste, kes seda reaalselt ei vaja, vaktsineerimisele kallutamine on kuritegu.

Minu arvates oleks meil praegu vaja sellist ühiskondlikku nn päästekomiteed, mis hakkaks ette valmistama eritribunalide loomist ja kriminaalasjade algatamist ühiskonna enesekaitse õiguse alusel riigivõimu omavolilise tegevuse ja mittelegitiimseks muutumise korral.

Vaktsineerimise sisuliselt sunniks muutmine ja inimeste, kes seda reaalselt ei vaja, vaktsineerimisele kallutamine on kuritegu.

On selge, et Eesti Vabariigi praegune võim on muutnud mittelegitiimseks ja kuritegelikuks. Seda on nii Kaja Kallase valitsus kui valitsust toetavad ja teenindavad ametkonnad, eriti terviseamet ja PPA, mis kuritegelikke korraldusi ellu viivad ja seda kontrollivad.

Kevadel nägime, et valitsus on valmis kasutama rahumeelse rahva vastu politseilist jõudu ja et politsei on valmis oma võimu kuritarvitama. Ma ei kahtle, et kodanikuallumatuse, nt apartheidinõuete eiramise eest hakatakse karistama.

Üksik inimene on riigivõimu sunnijõu ees üsna võimetu. Ka üksik kodanikuühendus võib näiteks kaela saada trahvi, mis lõpetab selle tegevuse. Võib-olla saab apartheidirežiimi peatada sellega, et sundi rakendavad ametkonnad hakkaksid kartma oma tuleviku pärast. Võimalus, et sinu tegevus koroonakriisi ajal tuuakse eritribunali ette ja sind karistatakse ühiskonnavastaste tegude pärast, võib panna mõtlema, kas tasub ikka praegust omavolilist võimu teenida ja kodanikke represseerida.

Miks eritribunalid (võib leida parema nimetuse) ja muud kodanikukaitse organid? Mina ei näe, et seda olukorda saaks lahendada kehtiva põhiseaduse raames, sest RIIGIVÕIMUL TERVIKUNA puudub huvi garanteerida kodanikele põhiseaduses ette nähtud õigused ja vabadused.

Paljudelt kodanikelt võetakse valitsuse otsusega ära elementaarsed õigused, ilma et ükski riigivõimu haru selle vastu protestiks või teise järgu inimesteks muudetud kodanikele abi pakuks. Sellepärast tulebki rakendada ühiskonna enesekaitseõigust ja luua organid, mis pakuksid kaitset riigivõimu omavoli eest.

Nõukogude võimu viimastel aastatel tekkis Eestis kodanike komiteede liikumine, mis hakkas ette valmistama omariikluse taastamist. Praegu on küsimus selles, et sundida põhiseadusvastase apartheidirežiimi sisseseadmisega mittelegitiimseks muutunud riigivõim omavoli lõpetamisele ja võimu kuritarvitajate taltsutamisele. Eesti riik ei ole rajatud niivõrd põhiseadusele või põhiseaduslikele institutsioonidele kui kodanikele (riigivõimu kõrgeim kandja), kelle õigused ja vabadused prevaleerivad võimu üle. Kodanikel on õigus end kaitsta.

Repliik põhineb autori Facebooki postitusel. Veiko Vihuri on vaimulik, portaali Meie Kirik peatoimetaja ja Objektiivi kolumnist.