Helir-Valdor Seeder IRLi suurkogul aasta tagasi. Foto: Scanpix

Erakonna Isamaa (endine IRL) esimees Helir-Valdor Seeder ütles partei suurkogul peetud kõnes, et uue euroopa rahva loomine käib täiel rinnal, kuid see eksperiment on määratud läbikukkumisele, sest Euroopa identiteet on rahvusriikide identiteetide summa ja ühisosa, mitte keskselt loodav uus ja kunstlik enesemääratlus.

“Piirideta Euroopas on moodne olla globaalne olevus, kellel puudub selge enesemääratlus, olgu see siis religioosne, kultuuriline, rahvuslik või sooline. Käib võidujooks “edumeelseima” maailmakodaniku nimel ja kõik, kellel on säilinud ühtekuuluvustunne väiksema määratluse alusel kui kogu (abstraktne, anonüümne) Euroopa, lahterdatakse kitsarinnalisteks tagurlasteks. Uue euroopa rahva loomine käib täiel rinnal, aga see eksperiment on määratud läbikukkumisele,” kõneles Seeder 2. juunil toimunud suurkogul.

“Euroopa identiteet on rahvusriikide identiteetide summa ja ühisosa, mitte keskselt loodav uus ja kunstlik enesemääratlus. Ühesuunaline rahvaste sõprus on sama õnnetu, kui ühepoolne armastus inimsuhetes,” lisas Isamaa esimees.

Seeder rõhutas, et rahvuslus ei ole poliitiline äärmuslus, millel justkui poleks enam kohta kaasaegses Euroopas.

“Sellise hoiakuni on viinud paduliberaalsed poliitikud ja mõned populistlikud erakonnad Euroopas ning Eestis, kelle poliitikat meedia võimendab. Eelkõige puudutab see immigratsiooni- ja pagulaspoliitikat. Samuti ülebürokratiseerunud ja Brüsseli-keskse EL-i soov domineerida rahvusriikide üle. Tasakaal Euroopa ühiste huvide ja Brüsseli keskvõimu ning EL-i liikmesriikide iseseisva otsustusõiguse ja suveräänsuse vahel saab olema EL-i üks võtmeküsimusi,” märkis Seeder.