Serbia. Illustratsioon: Bigstockphoto

Serbia riiklik statistikaamet avaldas 24. ja 25. augustil perealased rahvastikuandmed, teatas reedel Serbia ungarikeelne internetiväljaanne „Magyar Szó". Asjaomased andmed koguti viimatise rahvaloenduse käigus (2022. aastal).

Neid uurides ilmnes, et abieluinimeste osakaal on seniarvatust väiksem, lastetute osakaal aga suurem. „Magyar Szó" toimetusele oli ebameeldivaks üllatuseks aga tõsiasi, et kõige enam kipuvad abielu lahutama just riigi põhjaosa – Serbia ungarlaste peamise asuala – elanikud.

15-aastastest ja vanematest Serbia kodanikest oli abielus 51 protsenti. 4,87 protsenti elas vabaabielus, 31 protsenti polnudki aga eales abielus olnud. Meestest polnud kunagi abielus olnud 36,7 protsenti, naistest aga 25,8 protsenti.

Leskede osakaal oli 11,6 protsenti, lahutatute osakaal aga 6,1 protsenti. 15-aastaste ja vanemate naiste hulgas oli leski 17,8 protsenti, sama vanade meeste hulgas seevastu kõigest 4,9 protsenti.

Statistikaamet juhtis eraldi tähelepanu suundumusele, et ajavahemikul eelmisest rahvaloendusest  viimatise rahvaloenduseni (2011–2022. a.) oli abieluinimeste osakaal kahanenud (55-lt protsendilt 51-le protsendile), mitte kunagi abiellunute, nagu ka vabaabielus elavate osakaal aga suurenenud (vastavalt 28-lt 31-le protsendile ning 3,83-lt 4,87-le protsendile). Vabaabielus elas 2022. aasta rahvaloenduse andmeil 138 933 meest (keskmine vanus: 44 aastat) ja 138 207 naist (keskmine vanus: 41 aastat).

Kaks last on 40-l protsendil kodanikest, üks laps 18-l protsendil, samas kui ametlikke lastetuid on 31 protsenti. Kolm last on 8,64-l protsendil, neli või enam last aga 2,4-l protsendil kodanikest. Serbia sündimuskordaja on 1,35.

Lastetute osakaal on eriti suur 15–19 aasta vanuste seas (99,59 protsenti), 20–24 aasta vanuste seas (95,55 protsenti) ja 25–29 aasta vanuste seas (81,11 protsenti), kusjuures meeste ega naiste puhul ses osas märkimisväärseid erinevusi pole. Väikseim on lastetute osakaal 60-aastaste ja vanemate hulgas (10,02 protsenti). 

Enim naisi – 42,8 protsenti – on sünnitanud kaks last. 19,7-l protsendil naistest on üks laps, 9,1 protsendil aga kolm. Võrdluseks: 25,7 protsenti pole sünnitanud kordagi.

Meestest pole 36,6-l protsendil ainsatki ametlikku last. 36,48-l protsendil on kaks last, 8,2-l protsendil kolm last ning 16,2-l protsendil üks laps. 

Kahelapseliste osakaal on suurim (46,48 protsenti) 50–59 aasta vanuste seas. Samas vanuserühmas on suurim ka kolmelapseliste osakaal (11,41 protsenti) ja neljalapseliste osakaal (2,36 protsenti). 

Magyar Szó" juhib tähelepanu, et abielulahutuste esikolmiku moodustavad ainult riigi põhjaosa (s.t. Serbia ungarlaste peamise asuala) omavalitsused: Szabadka (8,9 protsenti sealsetest kodanikest), Óbecse (8,7 protsenti) ja Zenta (8,6 protsenti). 

Mainitud väljaanne toob eraldi ära Serbia ungarlaste asjaomased rahvastikuandmed. Loendatuid: 164 642. Lastetuid: 41 753. Ühelapselisi: 35 704. Kahelapselisi: 69 881. Kolmelapselisi: 13 278. Neljalapselisi: 2671. Viie- ja enamalapselisi: 1277.

Serbia keskvõim ja kohalikud omavalitsused on eriti just viimastel aastal loonud rahvastikuseisu parandamiseks rohkesti ja heldeid peretoetusmeetmeid. Samas antakse endale aru, et nende meetmete märgatav mõju saab ilmneda alles aastate pärast, kuna rahvastikumuutused on pika vinnaga.

Toimetas Tõnu Kalvet