Siiri Oviir kuulutamas välja aasta isa 2017. Foto: Scanpix

Meil on sügav ja tõsine rahvastikukriis, mis on meie rahva, keele, kultuuri ja omariikluse püsimajäämisele ühemõtteliselt kõige suuremaks ohuks, kirjutab Eesti Naisliidu juht Siiri Oviir Postimehes avaldatud arvamusartiklis.

Oviir toonitab, et kui tahame oma riigi ja rahvana kesta ka 100 aasta pärast, tuleb sündimuse tõstmiseks tegutsema asuda juba täna, läbimõeldult ja sihikindlalt.

“Rohkem lapsi! See peaks olema meie poliitikate kujundamise lähtekoht, see peaks olema see otsitud SUUR IDEE,” selgitab ta.

Tuues konkreetsetele numbritele toetudes välja, kuidas pärast iseseisvuse taastamist on sündimus Eestis drastiliselt langenud, osutab Oviir, et aastaid kestnud sünnitamisea tõus on meie rahvastikku vähendanud ligi ühe põlvkonna jagu ning et kui see ei pane meid oma riigi kestmise pärast muretsema, siis on meiega midagi väga viltu.

Eesti Naisliidu juhi sõnul võib uuringutele toetudes väita, et ühiskond saab abielust kosumist, mistõttu ta kutsub igakülgselt toetama abielulist eluviisi, mis omakorda soosib inimeste valmisolekut lapsi vastu võtta ja sündimuse kasvu.

Oma artikli lõpus esitab Oviir ka konkreetsed ettepanekud sündimuse kasvuks eelduste loomiseks. Tema hinnangul tuleks (a) siduda laste- ja peretoetused tarbijahinna indeksiga, (b) seada sisse pereelu soodustav eluasemepoliitika, (c) ajakohastada Kredexist eluaseme soetamisele suunatud meetmeid, (d) tõsta laenugarantiid ja suurperedele antavat toetust ning (e) saavutada sarnaselt riigikaitsega erakondade vahel pikemaajaline konsensus perepoliitikale kui Eesti kestlikkuse seisukohalt olulisele valdkonnale eraldatavate vahendite hulga kohta.

Eelmise aasta kevadel ründasid feministid Oviiri juhitud Eesti Naisliitu, kuna viimase poolt aastakümneid välja antud aasta ema konkursi tingimustes on nõue, et kandidaadiks saab esitatada üksnes abielus olevaid naisi. Poeet Kristiina Ehin koos oma mõttekaaslastega pidas vajalikuks teha Oviiri kohta koguni mõnitava laulu, mida rahvusringhääling laialdaselt tiražeeris.