Püha Aquino Thomas. Wikimedia Commons

Aquino Thomase tekstide lugemine on teatud mõttes õhtumaa kultuuriruumis vältimatu. Eesti üks tuntumaid klassikalisi filolooge Marju Lepajõe on ütelnud selle kohta väga tabavalt: „Kuidas tallinlased suudavad püsida keskaja tekstide mittelugemises? Kuidas külastada õdusat Kloostri Aita Vene tänaval ja mitte lugeda Aquino Thomast, Albertus Magnust?". Aquino Thomase juubeliaastast teeb ülevaate Sven-Olav Paavel.

Aquino Thomase moodne retseptsioon põhineb suuresti paavst Leo XIII entsüklikal Aeterni patris (1879). Leo XIII üks olulisemaid sõnumeid oma kaasajale oli see, et tuua Aquino Thomase filosoofia tagasi noorte õpetamisse.

Paavst Pius X avaldas 1914. aastal motu proprio kirja (Doctoris Angelici), milles ta kutsus veelgi reljeefsemalt Aquino Thomase filosoofiat ja ka tema isiku moraalset eeskuju järgima. Pius X kirjutab, et Aquino Thomase peamisi printsiipe ei saa pidada pelgalt arvamusteks, mille üle vaielda nii ja naa, vaid tegu on alustega, millel põhineb kogu teadmine looduslikest ja jumalikest asjust.

Pius X jagab Leo XIII poolt varem väljendatud mõtet, et Aquino Thomase filosoofiat saab kasutada modernismi jm kaasaegsete pahede vastu võitlemisel, kuid Pius X ütles lisaks välja mõtte, mis on tänapäeval vaat et akuutsemgi: katoliiklikul õpetusel on lootusetu otsida abi üldse mingitest muudest filosoofiatest, mis jagavad printsiipe materialismi, panteismi, sotsialismi ja modernismiga.

14. sajandi alguses kirjutas paavst Johannes XXII Thomase tekstide kasulikkusest järgmist: „Thomas valgustas ise kirikut rohkem kui teised kiriku doktorid. Tema raamatutest võib inimene ühe aasta jooksul rohkem kasu saada kui teiste õpetusi elupäevad otsa uurides".

Aquino Thomase tekstide lugemine on teatud mõttes õhtumaa kultuuriruumis ka vältimatu. Eesti üks tuntumaid klassikalisi filolooge Marju Lepajõe on ütelnud selle kohta väga tabavalt: „Kuidas tallinlased suudavad püsida keskaja tekstide mittelugemises? Kuidas külastada õdusat Kloostri Aita Vene tänaval ja mitte lugeda Aquino Thomast, Albertus Magnust?"

Sada aastat tagasi, 1923. aasta juunis, avaldas Aquino Thomase kohta entsüklika (Studiorum ducem) paavst Pius XI, mis oli seotud samasuguse juubeliaastaga nagu käesoleval sajandil peetakse. Pius XI käsitles oma entsüklikas iseäranis noorte seminaristide õpetamist, rõhutades Aquino Thomase moraalse puhtuse eeskuju.

Entsüklikas räägitakse isegi Aquino Thomase õpetuse rakendamist seadustes ja rahvusvahelistes suhetes. Sellega seoses on huvitav märkida, et nii paavsti entsüklikast kui ka nende võimalike rakendusprintsiipide kohta rahvusvahelises õiguses ilmus 1923. aastal paar lühikest artiklit Eesti saksakeelsetes ajalehtedes Dorpater Nachrichten ja Revaler Bote intrigeeriva pealkirjga „Püha Aquino Thomas ja Rahvaste Liit".

Pius XI tõi oma entsüklika lõpus välja Aquino Thomase palve enne õpinguid, mis allpool on ära toodud. Paavst Leo XIII sõnas Thomase lähenemise kohta niiviisi: „Järgigem ingelliku doktori eeskuju, kes ei asunud kunagi lugema ega kirjutama ilma Jumala õnnistust palumata, kes tunnistas tagasihoidlikult, et kõik, mida ta teadis, oli ta omandanud mitte niivõrd oma õppimise ja tööga, vaid jumaliku anni kaudu."

Õpingute palve tekst ei vaja iseenesest kommetaari, kui üht asja peaks selgitama. See puudutab Thomase tekstis mainitud „topeltpimedust". Thomase sõnutsi on kolme liiki pimedust: teadmatus pimedus, patu pimedus ja igavese hukatuse pimedus.

Kahe esimesega puutuvad inimesed kokku siinses elus, kolmas saab hukkamõistetutele osaks peale surma. Seetõttu räägib Thomas enda palves „topeltpimedusest" (st patust ja teadmatusest), kuhu me oleme sündinud. Thomas nimetab muudes tekstides seda ka „sisemiseks pimeduseks", peale surma saab aga hukkamõstetutele osaks väline pimedus. Seda välist pimedust kirjeldab poeetilises keeles Dante (vt „Põrgu" III, 29 ja IV, 13). Ka Thomase tekstis oleva „taeva" (caelum empyreum) mõistmiseks oleks kasulik tutvuda Dante „Paradiisi" eestikeelse väljaande põhjalike kommentaaridega.

* * *

18. juulil algas Aquino Thomase juubeliaasta tsükkel, mis kestab kuni 2025. aasta 8. jaanuarini, mil täitub 800 aastat ingelliku doktori sünnist. Tänavu 18. juulil möödus 700. aasta Aquino Thomase kanoniseerimisest. Järgmise aasta märtsis aga täitub 750 aastat Aquino Thomase surmast.

Nende sündmuste markeerimiseks kuulutati katoliku kirikus välja Aquino Thomase juubeliaasta ning täielik indulgents neile, kes teevad juubeli tähistamiseks palverännaku dominiiklaste orduga seotud kirikusse, kabelisse või pühakotta. Piisab ka sellest, kui veeta nendes kohtades mõnda aega mõtluses ja lõpetada see Meie Isa palve, usutunnistuse lugemise ja Neitsi Maarja ja püha Aquino Thomase eestkoste poole pöördumisega.

Eesti katoliku kiriku piiskopi Philippe Jourdani sõnul ei olnud Eestis see aasta dominiiklasi ja ei olnud ka neile usaldatud toimivat kabelit, kuid nüüd on olukord muutunud ja sügisel selgub, kuidas Eestis saab täita neid tingimusi, mida Püha Tool on seadnud selle indulgentsi jaoks.

Täielik indulgents on pattude eest saadud ajaliku karistuse kustutamine, mida kirik võib välja kuulutada teatud tingimustel Kristuse lunastamise alusel. Indulgents eeldab eelnevat pihti, palvet, meeleparanduse või armastuse tegusid, mida kirik konkreetsel juhul otsustab. Indulgentsiga seoses sobib ka lisada, et näiteks 26. augustil toimub Maarja palverännak Viru-Nigula Maarja kabeli juurde, kus palutakse abielu ja perede eest Eestis. Maarjapalverännakuga on seotud ka täielik indulgents.

* * *

Palve enne õpinguid (Ante studium)

Sõnulseletamatu Looja, kes Sa oma tarkuse varasalvest oled loonud kolm inglite hierarhiat ja seadnud need imelises korrapäras üle taeva ning asetanud kõik ilmamaa osad imetlusväärselt oma kohale.

Sina, keda kutsutakse valguse ja tarkuse tõeliseks allikaks ning ülimaks lätteks, lase minu mõistuse pimeduse üle paista oma selguse kiir. Võta ära patu ja teadmatuse topeltpimedus, milles ma olen sündinud.

Sina, kes Sa teed kõneosavaks mudilaste keele, õpeta minu keelt ja vala minu huultele oma õnnistavat armu.

Anna mulle mõtteteravust, mälumahtu, õpioskust, tõlgendamise täpsust ja väljendusrikkust.

Õpeta mind, kuidas tööga peale hakata, suuna minu edenemist ja aita alustatu lõpule viia.

Sina, kes Sa oled tõeline Jumal ja inimene, kes elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.