Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Teadusajakirjas ScienceAdvances ilmus uuring, milles leitakse, et valged, mitteinvaliididest, naiste vastu seksuaalset huvi tundvad valged mehed teevad teaduse-, tehnoloogia-, inseneri- ja matemaatika valdkonnas 31 intersektsionaalsesse gruppi kuuluvatele inimestele oma teenimatute privileegidega liiga.

Maineka teadusajakirja Science haruväljaanne ScienceAdvances avaldas 15. juunil uuringu, mis kannab pealkirja "Valgete võimekate kehadega valgete heteroseksuaalsete meeste intersektsionaalne privileeg reaal- ja inseneriteaduste ning tehnoloogia vallas" (The intersectional privilege of white able-bodied heterosexual men in STEM).

ScienceAdvances on väidetavalt eelretsenseeritud interdistsiplinaarne teadusajakiri, mis peaks osutama, et selles avaldatud artiklid on "kõva-" ja mitmete oma valdkonna ekspertide ning teadlaste poolt järele kontrollitud teadus.

ScienceAdvancesi – mida võiks Eesti keelde tõlkida "Teaduse Edusammud" – uuringu kokkuvõte kõlab:

Teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika (ing k STEM – science, technology, engineering, math) ebavõrdsuse uuringute aluseelduseks on väide, et kõige paremini esindatud demograafilise ühiskonnagrupi – kelleks on valged võimekate kehadega heteroseksuaalsed mehed (WAHM; white able-bodied heterosexual men) – käes on STEM valdkonnas unikaalne privileeg. Kuid kas see on tõesti nii? Kasutades Ameerika Ühendriikide STEM valdkonnas töötavate inimeste uuringute andmestikku (N = 25,324) [vaadeldi nii palju inimesi], analüüsib käesolev uuring, kas WAHMid saavad parema käitumise osaliseks kui ülejäänud 31 intersektsionaalse [sotsiaalse] soo, rassi, seksuaalse kalduvuse ja puude grupi liikmed.

WAHMi staatusega kaasnevad süsteemsed eelised, WAHMid on sotsiaalselt rohkem kaasatud, neid austatakse oma valdkondades rohkem, nende päralt on parimad karjäärivõimalused, nad saavad rohkem palka ja nad kavatsevad rohkem oma valdkonnas karjääri jätkata kui see langeb osaks 31 ülejäänud intersektsionaalsele grupile.

Mõjurite analüüs (decomposition analyses) näitab, et need eelised toimivad kui WAHMide staatusega seotud preemiad-toetused, mida samas ei saa seostada inimkapitali, tööpanuse ja teiste panuste erinevusega.

Sellised uuringu tulemused ärgitavad parema STEM valdkonna eeliste/halvemasse olukorda seadmise mõistmise ja puuduste kõrvaldamise huvides tegema rohkem uuringuid ja jätma maha üheteljeline paradigma.

Erin A Cech Foto: lsa.umich.edu

Uuringu autoriks on märgitud ainult üks inimene, Michigani Ülikooli sotsioloogia abiprofessor Erin A. Cech, kelle soolised asesõnad – mille ära märkimine on USA ärkleva rahva hulgas oluline – she/her/hers osutavad valitud sotsiaalsele naissoole.

Uuringu kokkuvõtte järeldused lihtsamas keeles lahti seletades on järgmised:

Olemas on vähemalt 31 intersektsionaalset sugu, rassi, seksikallet, puuet, jne, kellel WAHMide privileegide tõttu ei lubata STEM valdkonnas ilma teha. 

Kogu STEM valdkond on WAHMidele loonud "süsteemsed eelised", millest ülejäänud (vähemalt) 31 intersekstionaalset gruppi on ilma jäetud.

WAHMid saavad STEM valdkonnas rohkem palka ja paremad ametikohad lihtsalt selle eest, et nad on WAHMid. WAHMide oskused, tööpanus ja saavutused ei puutu sealjuures asjasse. 

Inimesed austavad WAHMe rohkem, seda ebaõiglaselt, kui ülejäänud 31 intersektsionaalset gruppi. 

Toimetas Karol Kallas