Wuhani viroloogiainstituudi P4 labor, kus läbi viidud katsetustest suure tõenäosusega Hiina viiruse pandeemia alguse sai. Foto: Scanpix

Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide teadlaste koostöös valminud uuringus jõuti järeldusele, et Covid-19 põhjustav uudne koroonaviirus SARS-CoV-2 on omasuguste seas anomaalia ja tegemist on tõenäoliselt inimeste poolt loodud tehisviirusega.

Üks uuringu koostajatest, Princentoni ülikooli teadlane Alex Washburne, tutvustas teadustöö "Endonukleaasi sõrmejälg osutab SARS-CoV-2 sünteetilisele päritolule" tulemusi sotsiaalmeedia postitustelõimes:

Endonukleaasi sõrmejälg osutab SARS-CoV-2 sünteetilisele päritolule. Tegemist on Valentin Brutteli, Antonius VanDongeni ja minu koostööprojektiga. Järgnevalt selgitan, mida me tuvastasime

SARS-CoV-2 päritolu ei ole teada. Mõned arvavad, et tegu on kahe märjal turul [turg, kus müüakse erinevaid elus elukaid, kes kohapeal kliendi soovi korral ära tapetakse] toimunud ülekandumise sündmusega, kuid metodoloogilised puudused teevad sellised teadustööd väheveenvaks. Pandeemiate ära hoidmiseks me peame teadma SARS-CoV-2 tegelikku päritolu. 

Me uurisime võimalust, kas SARS-Cov-2 võib olla sünteesitud laboris. Me vaatlesime üldtuntud meetodit, millega CoVe laboris sünteesitakse. Arvatakse, et see meetod ei jäta sõrmejälgi. Meie leidsime sõrmejälje. Sõrmejälg on SARS-CoV-2 genoomis. 

Järgnevalt selgitab Washburne, kuidas nad analüüsisid erinevaid CoV viiruseid, võrdlesid neid SARS-CoV-2ga ja jõudsid järeldusele, et viiruse genoom on kokku ühendatud viisil, mis võib osutada selle laboripäritolule.

Uuringu kokkuvõttes kirjutatakse:

Tulevaste pandeemiate ära hoidmise eesmärgil on tähtis saada teada, kas SARS-CoV-2 kandus otse loomadelt üle inimestele, või hakkas inimeste seas levima kaudselt laboris juhtunud õnnetuse tõttu. SARS-CoV-2 genoom sisaldab unikaalseid restriktaasi endonukleaasi äratundmissaite (restriction endonuclease recognition sites), mille abil saab tõhusalt lahti ja kokku ühendada sünteetilistele viirustele omast viirusliku genoomi. Me uurisime, milline on sarnaste mustrite esinemissagedus koroonaviirustes, mida ei ole üritatud biotehnoloogiliselt muuta. Me tuvastasime, et SARS-CoV-2 on anomaalia, mis on suurema tõenäosusega sünteetilise genoomi kokkumonteerimise kui loomuliku arengu tulemus.

Tegemist on uuringu eelrentsenseerimata versiooniga.

Washburne'i selgitab oma uuringut samuti enda Substacki blogipostituses.

Üks maailma tunnustatuimaid Covid-19 eksperte Francois Balloux tunnistas algselt sotsiaalmeedias, et tema hinnangul peavad eelpool viidatud teadustöö väited paika. Hiljem ta kustutas oma postitustelõime ära. 

Oktoobri lõpus avaldas ta teadusteemade portaalis The Conversation artikli "Koroonaviiruse päritolu: arutelu on muutunud tuliseks, kuid tõendid on jätkuvalt nõrgad". Artikli sisu võib kokku võtta tema tõdemusega, et Covid-19 teemal on "teadusüldsus" võtnud väga jõulise zoonoosi toetava seisukoha, kuigi piisavat tõestusmaterjali sellele pole.

Balloux leiab samuti, et paraku pole laborilekkele osutava teadustöö tõendid sellised, mis lubaksid väita, et selline sündmus kindlasti aset leidis. Samuti on keeruline sel teemal arutelu pidamine, kuna sedasi võib hoobilt saada külge vandenõuteoreetiku maine. Hiina Rahvavabariik, kust viirus sai alguse, on viiruse päritolu uurimist igakülgselt takistanud.  

Ballouxi "tagasihoidlikust" võib selgitada tema 28. oktoobril tehtud sotsiaalmeediapostitus:

Kui kogu tõestusmaterjal on nõrk ja kaudne/asjaoludest sõltuv, siis kipuvad arvamused tuginema emotsioonidele ja grupikuuluvusele. Seda eriti juhul, kui panuseid peetakse kõrgeteks.

Geopoliitiliselt võivad panused olla kõrged…

Toimetas Karol Kallas