Abordi teel sünnieelselt tapetud lapse jalg. Foto: AbortionNo.org

Alates 19. detsembrist ei lubata enam USA-s Texase osariigis tegutsevatel abordikliinikutel abordi teel tapetud laste surnukehasid või nende osi prügimäele saata.

Nimelt jõustub seadus, mille kohaselt on abordikliinikud kohustatud sündimata laste laibad või kehaosad nõutetekohaselt kas maha matma või kremeerima, vahendab LifeSiteNews.com.

Vastavad seaduseparandused esitas Texase osariigi Tervishoiuministeerium (Department of Health and Human Services) juba juulikuus ning muudatused võeti vastu selle nädala esmaspäeval, hoolimata abordipakkujate teravast vastuseisust.

Uus kord kehtib haiglate ja abordikeskuste suhtes, mitte aga naiste suhtes, kes teevad keemilisi aborte omal käel, tavaliselt kodus. Samuti ei kehti reeglid kodus toimunud iseeneslike raseduse katkemiste puhul.

Niisugune seaduseparandus võeti paljuski vastu reaktsioonina viimase aasta jooksul tehtud paljastustele, mis kinnitasid, et maailma suurim abordipakkuja Planned Parenthood kaubitseb aborteeritud laste kehaosadega.

Peagi kehtima hakkava korra kohaselt peavad hoopis abordikliinikud hakkama aborteeritud laste surnukehade või nende osade matmise või kremeerimise eest maksma.

“Uus seadus austab iga lapse inimsust ja nõuab beebide suhtes seda lugupidamist, mida nad väärivad,” ütles organisatsiooni Students for Life of America president Kristan Hawkins.

Abordipooldajad reageerisid Texase seadusemuudatuste vastuvõtmisele vihaselt, tembeldades selle pooldajad sotsiaalmeedias “kristlikeks fašistideks”.

“Ei ole sugugi üllatav, et aborditööstus on seaduseparandustele tulihingeliselt vastu. Parema meelega müüksid nad abordijäänused hea raha eest maha või leiaksid mõne muu võimaluse neist vabanemiseks ilma tasu maksmata. Me loodame, et see seaduseparandus aitab meie rahval näha emaüsas elavate laste inimsust ning et selle abil aduvad ka aborti kaaluvad naised inimelu hindamatut väärtust,” selgitas ta.

Texase tervishoiuministeeriumi kõnemees Bryan Black kinnitas, et seaduseparandus võeti vastu “tagamaks osariigis kehtiva õiguse vastavust inimväärikuse austamise nõuetele”.

Aborditöösturid on andnud juba teada kavatsusest vaidlustada enne jõule jõustuvad seadusemuudatused kohtus, kuna väidetavalt need häbistaksid ja stigmatiseeriksid inimesi, kes soovivad kasutada “reproduktiivmeditsiini teenuseid”.

Ka sotsiaalmeedias reageerisid abordipooldajad Texase seadusemuudatustele vihaselt, tembeldades selle pooldajad “kristlikeks fašistideks” ja kutsudes naisi üles puistama aborteeritud beebide kremeerimisest tekkinud tuhka osariigi parlamendihoone treppidele.

Ka Eestis käideldakse abordi teel tapetud laste surnukehasid või nende osi vastavalt jäätmeseadusele. Teadaolevalt ei ole seda probleemina tõstatanud ükski erakond ega ka õiguskantsler, olgugi, et põhiseaduse kohaselt on riik kohustatud austama ka sündimata inimeste inimväärikust ja õigust elule.