Šamaan Nobody 1995. aastal valminud filmist "Surnud Mees" Pilt: YouTube'i ekraanitõmmis

Üks maailma kaalukamaid arstiteaduse ajakirjade kirjastajaid BMJ kuulutas oktoobri keskel välja meditsiiniteaduse ja rahvatervisetööstuse asundamisest vabastamise tegevuskava.

18. oktoobril avaldasid BMJ-i (British Medical Journal) teaduskirjastuse rahvusvaheliste väljaannete peatoimetaja Jocalin Clark ja toimetaja Richard Hurley järgmise pöördumise:

"Asundamisest vabastamise (dekoloniseerimine; decolonization) järele on järjest suurem nõudlus. Asundamisest vabastamine tähendab kurssi, mille käigus ehitatakse ümber institutsioonid ja teadmiste süsteemid viisil, et neisse ei jää alles asundamise aja vägivalda, rassismi, naistevaenu ja Euroopa-kesksust. Asundamisest vabastamine on tervise jaoks kohutavalt oluline, sest impeerium andis meditsiinile selle vormi: alates orjastatud rahvaste peal sooritatud teaduslikest katsetest ja rassiteaduse kodifitseerimisest kuni meditsiinipraktikas lääne teadusliku mõtte ainuõigeks kuulutamise ja anatoomias ning kliiniliste uuringute ülesehituses valge mehe keha etaloniks seadmiseni. Kaasaegseid tervisesüsteeme on kujundanud asundamise ajastu välistamine ja rõhumine, mis elab tänaseni edasi vigastes tervishoiumeetmetes, mille näiteks võib tuua kehamassiindeksi ja koletisliku tervise ebavõrdsuse, nagu seda on Ühendkuningriigi rahvusvähemuse hulgas esinev suurem nurisünnituste arv võrreldes üldrahvastikuga. 

Asundamisest vabastamine nõuab äärmuslikku institutsioonide muutust. Sealhulgas tuleb põhjalikult välja selgitada, kuidas tänases meditsiinisüsteemis esinevad ebaõiglused ja arengupuudus on seotud läbikukkumisega mineviku asundamiste hukkamõistmise vallas. Asundamisest vabastamise pooldajad rõhutavad, kuidas asundamisest vabastamise käigus me peame tähenduslikult taastama haavatavate huvide ja inimrühmade võimu ning teovõime. See ei tähenda ainult probleemide tunnistamist, vabandamist või vanade hoonete ümber nimetamist.

Kõnealuste kollektiivsete püüdluste toetamiseks alustas BMJ taskuhäälingu saadete ja artiklite seeriatega, milles käsitletakse meditsiini- ja tervisevaldkonna asundamisest vabastamise progressi. Me käsitleme teemasid: "Kes ja mis on tänasest tegevuskavast puudu?" "Mida tervise ja teadmiste asundamisest vabastamine tähendab praktiliselt meditsiinitöötajatele, õppejõududele, teadlastele ja [meditsiini]teadusajakirjadele?" "Millist institutsioonide juhtkonda ja tegutsemisplaani on muutuste juhtimiseks vaja? Taskuhäälingu ja artiklite kaastöölised ammutavad teadmisi paljudest teadusharudest ja nende hulgas on nii tuntud kui uusi teadlaseid, arste ja meditsiinivaldkonna töötajaid ning asundamisest vabastamise eestkõnelejaid. Muuhulgas võtavad sõna kahe asundamise ajast pärit institutsiooni – Londoni Hügieeni ja Trooopilise Meditsiini Ülikool (London School of Hygiene and Tropical Medicine) ning Briti Meditsiiniühing (British Medical Association)."

Pöördumise lõpus teatab Clark, et BMJ ootab nii meditsiiniteaduse asundamisest vabastamise alateemade pakkumisi kui kaastöid.

Lühemalt kokku võttes leiavad toimetajad, et lääne meditsiinisüsteeme rõhub asundamise ajastul aset leidnud ebaõiglus. Kuna lääne rahvatervisetööstus on "valge mehe keha" keskne, siis tuleb kogu tööstusharu, koos kõigi selles osalevate haiglate, kliinikute, ülikoolide, teadusasutuste, biotehnoloogia ettevõtete jne-ga, algusest peale uuesti üles ehitada. 

Ümber tuleb õpetada kõik tööstusharus osalevad ja sellega kokku puutuvad inimesed viisil, et nad oleksid kursis põlisrahvaste rahvameditsiini saavutustega, mille hulka kuuluvad näiteks nii erinevate loodusrahvaste nõidarstide ja šamaanide tervisepraktikad kui Hiina nõelravi. 

Loodus- ja põlisrahvaste ajalooliste meditsiinipraktikate, mida valge rass asundamise ajast pärit kõrkuse ning süü tõttu pole seni austanud, ekspertidele tuleb anda rahvatervisetööstuses juhtiv roll. 

Praeguseks on asundamisest vabastamise teemal BMJ-s avaldatud üks taskuhäälingu saade, kaks teadusartiklit ja neli arvamuslugu, mille hulgast leiab näiteks nooremapoolse mustanahalise arsti Lara Akinnawonu kirjutatud loo, mis kannab pealkirja "Üliõpilaste aktivism suunab meditsiini asundamisest vabastamist".

BMJ on Briti Meditsiiniühingule kuuluv teadusajakirjanduse kirjastus, mis annab välja üle kolmekümne erineva meditsiini- ja rahvatervise valdkonna teadusajakirja.

Toimetas Karol Kallas