Foto: Piqsels

Ameerika Ühendriikide teadusinstitutsioonid, riigi- ja julgeolekuasutused ning oligopol panid üheskoos kokku orwelliaanliku Covidit puudutava teabe tsensuuri- ja valedemasina. 

Twitteri järjekorras 19. paljastused, millest on ülevaate kokku kirjutanud Matt Taibbi, kirjeldavad, kuidas Stanfordi Ülikooli Küberpoliitikate Keskuse Virality Project (levimuse [jälgimise] projekt) osutus "tohutuks hitiks" ja kuidas selle abil tsenseeriti teavet, mis oleks võinud päästa väga suurel hulgal elusid.

2021. aasta juunis said avalikuks Ameerika Ühendriikide kõrge terviseametniku Anthony Fauci 2020. aasta kevadest pärit e-kirjad, mis paljastasid tema valed ja koostöö Hiina Rahvavabariigi võimudega. Kuigi tegemist oli teabenõude kaudu saadud ametlike kirjadega, kuulutas Virality Project need pahateabeks, mille eesmärgiks oli "võimendada usaldamatust Fauci vastu" ja "heita varju Fauci ekspertiisist lähtuvatele juhistele".

Väärteabeks kuulutati väide "vaktsineeritud inimesed jäävad ikka Covidisse".

Tõenäoliseks valeteabeks, mida oli vaja tsenseerida, kuulutati näiteks järgnevad sõnumid: kajastused, et vaktsineeritud inimesed jäävad ikka Covidisse; olemas on selline asi, nagu "loomulik immmuunsus"; väited, et "Covid-19 lekkis laboratooriumist" ja piiramist vajas tsensorite arust isegi "murettekitavate naljade" levik.

Kõik need kuulutati Virality Projecti (VP) poolt "võimalikeks rikkumisteks" ja valeteabe "sündmusteks". VP oli/on miljardeid sotsiaalmeedia postitusi puudutanud platvormide ülene, teadusasutusi, riigiasutusi ja suurt hulka (tihti riigi raha eest tegutsevaid) vabaühendusi kaasanud tohutute mõõtmetega projekt.

Samuti kuulutas VP piiramist vajavaks sisuks lood, "mis rääkisid vaktsiinide tegelikest kõrvalnähtudest".

Virality Projecti eestvedamisel pandi 2021. aastal kokku valdkondadeülene Covidit puudutava sisu jälgimislahendus. Projektis lõid kaasa vähemalt kuus ilmavõrguplatvormi, mis kasutasid JIRA ettekandesüsteemi (JIRA ticketing system), mille kaudu esitati päevas miljoneid ettekandeid. 

VP raames jälgiti väga suures ulatuses Twitteri, Google'i/YouTube'i, Facebooki/Instagrami, Mediumi, TikToki ja Pinteresti sisu. Eemaldati postitusi, mille kohta teati, et need on tõesed, kõiges seaduspäraseid poliitilisi arvamusi ning selle juures ise valetati.

Virality Project keskendus tõe arvelt poliitiliselt "õige" narratiivi võimendamisele.

Taibbi sõnul oli/on tegemist esiteks Orwelliaanliku kontseptsiooni tõestamisega, et Virality Projecti sarmased asjad töötavad, ja konkreetsel juhul oli tegemist väga eduka projketiga. Valitsus, teadus-ja haridusasutused, muidu üksteisega konkureerivate suurettevõtete oligopol, moodustasid salaorganisatsiooni, mille ühtseks eesmärgiks oli teatud poliitiliste sõnumite kontrollimine.

Teiseks kiirendas VP digitaalse tsensuuri arengut, mis muutus tõe ja vale hindamise asemel millekski palju hirmuäratavamaks, mis keskendus faktide arvelt avalikult "õige" poliitilise narratiivi võimendamisele.

Kuidas kõik algas

2021. aasta 5. veebruaril, vahetult peale Joe Bideni ametisse asumist, kirjutas Stanford Twitterile ja soovis pidada aru VP teemal. 17. veebruaril otsustas Twitter projektiga ühineda ja sellele anti üle esimene "vaktsiinivastase väärteabe" nädalaaruanne, mille hulgas oli suurel hulgal tõeseid lugusid.

22. veebruaril külastasid Stanfordi Twitteri juhtivtöötajad Yoel Roth ja Brian Clarke, kus neile näidati, kuidas kasutada projekti JIRA süsteemi.

2. märtsiks hakkas VP "nägema" ka "alternatiivsete platvormide", nagu Gab, Parler, Telegram ja Gettr sisu, mis tähendas peaaegu totaalset sotsiaalmeediamaastiku jälgimise võimekust.

Alates 2020. aasta juulist nõuti Twitteris Covid-19 puudutava sisu tsenseerimise puhul, et seda peavad toetama tõestatud faktid. Virality Project, koostöös Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskustega (CDC) aga kehtestas teistsugused standardid.

"Päriselt juhtunud süstikahjude lood võivad õhutada süstipelgust."

VP esindajad selgitasid Twitteri töötajatele, et "tegelikult juhtunud lood võivad õhutada [süsti]pelgust". Faktid, mis rääkisid tuntud inimeste süstimise järgsetest surmadest ja kuidas üks New Yorki kool suleti õpilaste süstimise järgsete terviseprobleemide tõttu, nimetati VP käsitluses "tavaliseks süstimist (vaktsiine) puudutavaks väärteabeks", mis tuleb Twitterist eemaldada.

Ühes e-kirjas käsitles VP "vaktsiinipasside narratiivi", mille kohta leiti, et "mured" antud programmide osas "on võimendanud vabaduste ja õiguste kaotamisest rääkides suuremat vaktsiinivastast narratiivi". Selliseid olukordi nimetati "väärteabe sündmuseks".

VP nimetas regulaarselt väärteabeks päriselt juhtunud sündmused, kuidas AstraZeneca süstid põhjustavad veretompe ja New York Timesis kirjeldatud juhtumeid, kus süstitud inimestel tekkis verehaigus trombotsütopeenia. 

Appi tuleb uuskeel

2021. aasta märtsiks olid Twitteri töötajad õppinud selgeks Virality Projecti keelekasutuse, mida nad püüdlikult järele ahvisid. Vaktsiinipasside vastaseid kampaaniaid nimetati "kohustusliku immuniseerimise hirmuks" ja ametlikke süstikahjudest teatamise lahenduste "väärkasutamist" (m vaktsiinikahjude andmebaasid) "võimalike rikkumiste allikaks".

Kõigele lisaks pandi Covidi "väärteave" ühte patta Venemaa Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vastase õõnestustegevusega.

VP hoiatas ka inimeste eest, kes "lihtsalt esitasid küsimusi" leides, et see on taktika, mida "tavaliselt kasutavad väärteabe levitajad".

Samuti andis Virality Project osalistele juhised, et rünnata tuleb eelkõige inimesi, mitte nende postitusi, mis tekitas organisatsioonis Kolmanda Otsuse (film Minority Report) laadis kuritegude ette nägemise loogika. Kirjeldades "korduvaid rikkujaid", nagu näiteks Robert Kennedy Jr, siis tema puhul leiti, et ta edastab "väga palju sisu, mis pea alati on [VP seiskohalt] ekslik".

Virality Project ise oli korduvalt valede poolel. Näiteks ühes e-kirjas soovitas see Twitteril "keskenduda järjest enam levivale loomuliku immuunsuse narratiivile".

Ametlikke jutupunkte kaitsti valedega

2021. aasta aprillis leidis VP, et "läbimurde nakatumised" (süstitud inimene jääb Covidisse) "leiavad aset äärmiselt harva" ja neist ei tohi järeldada, nagu "vaktsiinid ei ole tõhusad".

Hiljem, kui CDC hakkas kokku lugema ka süstitud inimeste nakatumisi, kuigi see arvestas ainult Covidiga haiglasse sattumisi ja selle haiguse surmasid, siis kurtis VP, et Kennedy Jr ja mitmed sotsiaalmeedia kasutajad nimetavad sellist arvestuse muutust "variserluseks".

Mõned kuud hiljem tunnistas VP ise, et "läbimurdejuhtumid" (süstitud inimeste positiivsed Covidi testid) on päriselt olemas.

Äärmiselt irooniline on fakt kui VP nimetas "vandenõuks" väite, et "süstid on osa jälgimisühiskonnast". Ehk VP, mis on/oli bürokraatliku riigimasina, vabaühenduste ja erasektori koostöös loodud totaalne jälgimislahendus, nimetas jutud sellisest totaalsest olbamisest "vandenõuks".

Tõeministeerium 

2022. aasta 26. aprillil tegi VP ettepaneku luua "kuulujuttude kontrollimise mehhanism, mis aitaks keskenduda üle riigi levivatele narratiividele". Konkreetse lahendusena käidi välja sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) alluvuses oleva küber- ja taristu julgeoleku ameti (CISA) juurde "Tahtliku ja tahtmatu väärteabe pädevuskeksus" (Misinformation and Disinformation Center of Excellence) loomine.

Järgmisel päeval, 2022. aasta 27. aprillil teatas sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas kongressi õigusloome alamkomisjoni (Appropriations Subcommittee) ees esinedes, et tema juhitav ministeerium on asutanud "väärteabe haldamise nõukogu" (Disinformation Governance Board), mida hakkab juhtima Mary Poppinsi laulukesi esitav ülemtsensor Nina Jankowitz.

VP nimetas kuni viimase hetkeni väärteabeks väiteid, et "vaktsiinid ei peata haiguse ülekandumist" ja "valitsused kavastevad kehtestada süstipassid". Mõlemad väited osutusid tõeks. 

Virality Projecti eesmärgiks oli avalikkuse allutamine võimude poolt kehtestatud narratiivile.

Virality Projecti eesmärgiks ei olnud tõde ja "faktide kinnitamine", vaid avalikkuse allutamine võimude poolt kehtestatud narratiivile ja tegelaste, nagu Anthony Fauci, käskudele. Kogu projekti keskne ja seda käitav seisukoht oli "te ei oska tõega midagi peale hakata". 

Kuna avalikkusele ei tohi usaldada õigust teha ise otsuseid, siis peab varjama tõdesid, mis võivad õõnestada avalikkuse usaldust võimu vastu.

Üks VP partnerorganisatsioonidest, USA kaitseministeeriumi (Pentagoni) rahastatud Graphika, selgitas oma "Fauxi" (Fauci + Faux/võlts) uuringus: kuna avalikkusele ei tohi usaldada õigust teha ise otsuseid, siis peab varjama tõdesid, mis võivad õõnestada avalikkuse usaldust võimu vastu. 

Graphika kirjutas: "Selline pidev protsess, mis külvab ebakindlust autoriteetsete inimeste sõnade suhtes, toob kaasa ühiskonna, mille jaoks on tõe ja vale eristamine liiga suur väljakutse".

Kui ühes Clevelandi haiglas läbi viidud uuring näitas, et haiguse läbipõdemine tagab "samasuguse immuunsuse" kui süstid, siis VP leidis, et selline sõnum ei kuuletu narratiivile: "Kas siis teaduslik konsensus on muutumas või mitte, on "loomulik immuunsus" süstivastaste aktivistide hulgas võtmenarratiiv."

Ühes hiljutises kohtuasjas (Lousiana vs Biden) selgus, et Facebook tunnistas Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO), et see tsenseerib Covidi kohta käivat tõest sisu. 

Seekordsete paljastuse lõpuks nenditakse, et kui alguses toodi Virality Projecti ja teiste sarnaste tsensuuri- ja "strategilise kommunikatsiooni" algatuste ettekäändeks välisohud, siis tegelikkuses tähendas Ameerika Ühendriikides "väärteabega" võitlemine, et kuskil 80 protsenti tsenseeriti oma inimesi, kes enamasti postitasid tõtt ja ainult 20 protsenti välismaalt pärit teavet.

Ameerika Ühendriikide tsensuurivõrgustikust saab pikemalt lugeda teisest Objektiivis ilmunud Twitteri paljastuste loost, kuidas "DHS ja NATO käitasid suurt "tsensuuriühistut"".

Käesolevate paljastuste Twitteri lõimes on esitatud suurel hulgal lisamaterjali.

Toimetas Karol Kallas