Progressiusu rusikas. Illustratsioon: BigstockPhoto

"Meil ei ole vaja mingisugust sekkumist välisriikide poolt, et otsustada kuidas oma ühiskonnas aset leidvaid probleeme lahendada. Uganda areneb enda poolt valitud suunas, sõltumata välislaenude olemasolust või puudumisest," deklareeris Uganda president Yoweri Museveni.

Globalistlike agendasid finantseeriv Maailmapank lõpetas kõik Ugandale mõeldud laenuprogrammid niipea kui Aafrika riik võttis vastu homoseksualismi propageerimist kriminaliseeriva seaduse. 

Augustis väljastatud deklaratsioonis deklareerib Maailmapank, et Uganda homoseksualismi vastane seaduspakett on "fundamentaalses vastuolus Maailmapanga põhiväärtustega" ning ei ole ühildatav Maailmapanga eesmärgiga likvideerida vaesus kõikjal maailmas sõltumata sellest milline on puuduse kannataja rass, sugu või nahavärv. 

Niipea kui Uganda kõne all oleva seaduse käesoleva aasta alguses vastu võttis, saadeti Maailmapanga poolt riiki "rakkerühm", et teha kindlaks, kas vastu võetud seadus ei ohusta institutsiooni eesmärki kaitsta seksuaalvähemusi diskrimineerimise eest. 

Uganda on alates 1960-ndatest aastatest saanud Maailmapanga ja selle allüksuste kaudu kokku 2,5 miljardi USA dollari eest arenguabi, mille katkemine annab riigile arvestatava löögi. 

Uganda homoseksualismi propageerimise kriminaliseerimise vastu on astunud ka Maailmapangas jõupositsiooni omava Ameerika Ühendriikide valitsus. President Biden on lubanud, et senikaua kuni Kampala ei tühista seadust peatab Washington kõik välisabi ja investeeringud Ugandasse. 

Uganda president Yoweri Museveni on tänini keeldunud välissurvele allumast, väites, et USA ja Lääneriigid alavääristavad Aafrika riikide kindlameelsust oma enda kultuurilisi norme seada ja kaitsta. 

"Meil ei ole vaja mingisugust sekkumist välisriikide poolt, et otsustada kuidas oma ühiskonnas aset leidvaid probleeme lahendada. Uganda areneb enda poolt valitud suunas, sõltumata välislaenude olemasolust või puudumisest," deklareeris Museveni.

"Lääs alahindab aafriklasi, keda kahetsusväärsel kombel üritatakse survestada loobuma oma usust, kultuurist, põhimõtetest ja suveräänsusest kasutades selleks rahalist väljapressimist kui põhiinstrumenti," sõnas Uganda president.

Toimetas Adrian Bachmann