Ungari kristlased Päivi Räsäneni kaitsel. Foto: Hungary Today

Ühispalvuse ja piiblilugemisega avaldasid Ungari kristlased 29. augustil Budapestis Soome suursaatkonna juures toetust Soome endisele siseministrile Päivi Räsänenile, teatas Slovakkia ungarikeelne internetiväljaanne „Hírek".

Kristlike demokraatide hulka kuuluvat Räsäneni süüdistatakse Soomes vähemustevastase vaenu õhutamises. Toetusmeeleavalduse korraldas nädalalehe „Hetek" välisuudiste rubriigi toimetaja Sára Kulifai.

Meeleavaldusel levitatud infolehes tutvustas Kulifai meeleavalduse põhjust: Räsänen anti kohtusse pärast seda, kui ta oli võtnud sõna Soome luteri kiriku seisukohavõtu vastu, milles toetati seksuaalhälvikute marssi, ning tsiteerinud piiblis esinevaid apostel Pauluse sõnu homoseksuaalsuse kohta.

Soome endisel siseministril tuleb kohtus vastust anda veel kahes asjas. Esiteks ta 2004. aastal valminud kirjutise eest, milles oli juttu, et jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Teiseks aga seisukohtade eest, mida ta väljendas 2018. aastal vestlussaates „Mida arvas homoseksuaalsusest Jeesus?".

Esimese astme kohus mõistis Räsäneni tänavu märtsis õigeks, ent Soome peaprokurör kaebas asja edasi ning Räsäneni-vastaseid süüdistusi menetleb praegu teise astme kohus. Kohtuasja arutelu oligi määratud 31. augustile ja 1. septembrile.

Teisipäevase meeleavalduse osavõtjad soovinuks anda Soome suursaadikule üle piibli ühe köite, ent said vastuse, et suursaatkond olevat parajasti suletud, mistõttu saatkonnahoones polevat kedagi. Seepärast pandi piibel suursaatkonna postkasti.

Meeleavaldusega sooviti juhtida tähelepanu sellele, et piibel on nii ungari kui soome kultuuri ühine alus.

Nädalalehe „Hetek" peatoimetaja Máté Kulifai ütles meeleavaldusel, et selle sündmusega tahetakse toetada mitte üksnes Räsäneni, vaid üldse kõiki tagakiusatavaid kristlasi, kuna „kristlased on enimtagakiusatav vähemus maailmas". 

Meeleavaldajaid oli sellisel hulgal, et nad võtsid endi alla peaaegu terve suursaatkonna-esise tänavalõigu. Meeleavaldus lõpetati ühise meieisapalvega.

Toimetas Tõnu Kalvet