Euroopa parlamendi asepresident Katarina Barley kutsus üles Poolat ja Ungarit "näljutama", kuna need ei täida Euroopa Liidu ebaõiglaseid käske. Foto: Scanpix

Euroopa Liidu jaoks on mure, kuidas Venemaa president Vladimir Putin "sekkub" liikmesriikide siseasjadesse, jättes samas vähimagi tähelepanuta George Sorose Avatud Ühiskonna Sihtasutuse tööstuslike mõõtmetega nii liidu kui liikmesriikide mõjutamisoperatsiooni, osutab Euroliidu kahepalgelisusele Ungari vanim konservatiivne mõttekoda Századvégi Sihtasutus.

Századvég pöördus Euroopa Komisjoni ja Euroopa parlamendi poole, et need kaitseksid liikmesriikide suveräänsust ja võtaksid kolmandate osapoolte, nagu näiteks miljardärist heategija Sorose Avatud Ühiskonna Fond (Open Society Foundation; OSF) sekkumise vastu kasutusele vajalikud meetmed, vahendab Visegrádi uudisteportaal ReMix.

"George Soros, kes on OSF-i, maailma katusorganisatsiooni nõukogu eesistuja, kutsus Brüsseli otsustajaid karistama Ungarit rahaliselt, et teha ühest riigist hoiatav näide teistele suveräänsetele Euroopa Liidu riikidele," kirjutas SA Századvég Euroopa Komisjonile. Századvég osutas Sorose hiljutisele heameelepuhangule, milles too kutsus Euroopa Liitu üles tegema Ungarist hoiatavat eeskuju ja karistama riiki rahaliselt.

Kirjas osutatakse ka Sorose rahvusvahelisele tegevusele, kes muuhulgas rahastab Ameerika Ühendriikide Mustad Elud Loevad (Black Lives Matter; BLM) ja Antifa terroristlikke rühmitusi. USA Sisejulgeolekuamet (Homeland Security) kuulutas mõni aeg tagasi Antifa "anarhistlikuks äärmusrühmituseks".

"Meie hinnangul on spekulandi tegevus, kellel on lähedased sidemed Ameerika Ühendriikide vasakpoolsete poliitikutega ja kes on oma kodumaal seotud kodumaiste terrorirühmitustega, tõlgendatav sekkumisena meie suveräänsete riikide Ühenduse [Euroopa Liidu] siseasjadesse," kirjutatakse sihtasutuse kirjas.

Századvég toob välja ka "heategija" lähedased sidemed Euroopa Liidu kõrgemate ametnikega, viidates sealjuures kümnetele näost-näkku kohtumistele Euroopa Liidu tippjuhtidega.

Sihtasutus avaldab ka muret üha kiireneva EL-i liikmesriikide suveräänsuse erosiooni üle ja kuidas Liit üritab luua tsentraliseeritud superriiki, eirates selle juures aluslepinguid ning rahvusriikide taseme demokraatlikku otsustusprotsessi.

"Alustuseks peab osutama Euroopa Liidu lepingu artiklitele neli ja viis, milles on kirjas põhimõtted, kuidas jaotub võim Ühenduse ja liikmesriikide vahel. Nende artiklitega määratakse ära rahvusriikide poliitiline ja seadusandlik tegutsemisvabadus. Nimetatud seadus tagab, et kõik kompetentsid, mida lepingutega ei ole antud üle Euroopa Liidule, kuuluvad liikmesriikidele. Sealjuures tuleb rõhutada, et rahvusliku turvalisuse kaitsmine on ainult liikmesriikide vastutusalas," kirjutatakse pöördumises.

EL-i aluslepinguga on antud liikmesriikide valitsustele õigus astuda vastu välismaisele sekkumisele riigi siseasjadesse. See õigus ei puuduta ainult konkureerivaid rahvusriike nagu Hiina ja Venemaa, vaid ka jõulisi Sorose-tüüpi poliitilisi mõjutajaid, jätkatakse pöördumises.

"Me ei tohi unustada, et Euroopa Liit on viimastel aastatel korduvalt võtnud sõna Venemaa sekkumispüüdluste vastu. 2019. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonis märgitakse, et "venemaise propaganda oht" on murettekitav ja Euroopa Komisjoni raportis kirjutatakse, kuidas "Euroopa valimised ei ole vabad eksitava info kampaaniatest", mille taga on sise- või välisriigi organisatsioonid, mis on seotud Venemaa rahastusega. Sellises valguses võib õigustatult küsida, miks Euroopa Liidu organisatsioonid suhtuvad nii leebelt George Sorosesse ja temaga seotud lobiorganisatsioonide invasiivsesse tegevusse, mille eesmärgiks on mõjutada riikide sisepoliitikat," küsib Századvég?

Pöördumises jätkatakse, et Euroopa Liit eirab üha suuremas mahus rahvusriikide volivaldkondi ja aluslepingutega tagatud liikmesriikide õigust kaitsta oma suveräänsust. Mitmed Euroopa Liidu ametnikud, nagu näiteks Hollandi eurosaadik Judith Sargentini [Europarlamendi Ungari raportöör] ja Euroopa Parlamendi asepresident Katarina Barley [kes kutsus üles Poolat ja Ungarit "näljutama"], on asunud ründama Ungarit ja Ungari kodanikke

Kirjas kutsutakse üles Euroopa Liitu "nii ruttu kui võimalik ütlema lahti Euroopa ja Ungari vastastest OSF-i juhi mõjutustegevuse ilmingutest."

Toimetas Karol Kallas