Ameerika Ühendriikide presidendi Donald J. Trumpi suurt kõnekoosolekut Arizonas alustas Martin Luther Kingi lapselaps dr Alvera King, kes juhtis kõiki kokkutulnuid meeleparanduspalves muuhulgas abortide ja eutanaasia pärast riigis.

"Kallis taevane Isa, Jeesuse nimel, Püha Vaimu väes, me tuleme [ja] me täname Sind su armastuse, halastuse ja armu eest … ja palume Sinu käest sügavas ja siiras meeleparanduses andeks oma patud," palvetas King.

"Me oleme emaüsas tapnud oma kõige väetimaid, [oleme] tapnud vaeseid, vanureid ja jõuetuid – reproduktiivõiguste ja sotsiaalse õigluse nimel," jätkas ta viitega aborditööstuse ja -lobi sõnakasutusele.

"Humanismi loosungi all oleme me oma südameis omaks võtnud inimkonna ebainimliku kohtlemise."

Kingilt võttis palvejärje üle Franklin Graham, kes tunnistas koos teistega, et Ameerika on vaimselt katki ja moraalselt triivimas "kuhu iganes populaarse kultuuri tuuled teda tõukavad."

Ta väljendas valu ameeriklasi vallanud uhkuse, seksuaalse ebamoraalsuse ja enesekesksuse pärast, mis on halvanud maa ning toonud kaasa olukorra, kus inimesed ei tee enam vahet heal ja kurjal.

https://www.youtube.com/watch?v=DXdsOI6_T0Q

Trumpi kõne, mille käigus ta karmilt kurjustas "tõesti ebaausate inimestega meedias ja võltsmeedias, kes mõtlevad välja lugusid ja tsiteerivad olematuid allikaid" (alates 13. minutist), on siin: