Vabamu plaanitav feministlik lugemisring. Foto: kuvatõmmis

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu käivitab koos feministliku portaaliga Feministeerium veebipõhiste lugemisringide sarja, mis on muuhulgas suunatud vene noortele. Projekti rahastab Ühendkuningriigi huvisid esindav Briti Nõukogu. Esimesena võetakse ette artikkel, mis propageerib “vaenu õhutamise” kriminaliseerimist ning laste ilma vanema nõusolekuta psühhiaatri juurde lubamist.

Vabamu kodulehel avaldatud teatest selgub, et märtsist maini laupäeviti on plaanis viis lugemisringi eesti ja viis vene keeles, mida juhendavad vastavalt Kadri-Mai Kuldkepp ja Tanja Muravskaja Feministeeriumist. Arutluse alla tuleb inimõiguste ja “intersektsionaalsuse” teema. “Heidame pilgu lähiajalukku Eesti NSVs ja analüüsime olulisi feministlikke naiskirjanikke,” seisab teates.

Ühiskondlikult aktiivsetele noortele suunatud seminarisarja läbiviimist toetab Briti Nõukogu. Objektiiv kirjutas värskelt sellest, kuidas Briti välisministeeriumi tellimusel viiakse Eestis läbi mastaapset nn Vene desinformatsiooni vastu suunatud kampaaniat. Brittide programmi üheks haruks on nn ENGAGE (kaasahaaramise) initsiatiiv, mille eesmärgiks on arendada kohalike venelaste inglise keele oskust, meediapädevust ja erinevaid kultuurilisi projekte. Selles initsiatiivis on kandev roll just Briti Nõukogul.

Vabamu teatel saadetakse huvilistele enne kohtumist nimekiri artiklitest, feministlikest koomiksitest või raamatutest, mille võiksid osalejad soovitavalt enne lugemisringi läbi vaadata.

“Lugemisringis arutleme loetud materjali üle ning teeme temaatilisi rühmatöid, millest on huvitav osa võtta ka neil, kellel soovitatud kirjandus veel läbitud ei ole. Lugemine ja kaasa rääkimine on vabatahtlik ja tunnikontrolle me ei tee. Lugemisringidega soovime ärgitada noori kaasa mõtlema naiste õiguste teemadel ning pakkuda kohta põnevateks aruteludeks,” ütles feministliku lugemisringi Vabamu-poolne korraldaja Piret Karro.

Lugemisvara valikul on silmas peetud vanusegruppi 14 kuni 19 eluaastat, kuid osalema on oodatud igas vanuses huvilised.

Lähtutakse Feministeeriumi artiklist

Esimene venekeelne seminar toimub laupäeval, 13. märtsil kell 14 Zoomis ning seda juhendab Tanja Muravskaja. Arutluse alla tuleb Feministeeriumi toimetaja Kadi Viigi oktoobris avaldatud artikkel inimõigustest Eestis. Kõnealuses artiklis eestikeelse pealkirjaga “Ei, Jüri ja Helir-Valdor, Eestis pole inimõigustega kõik korras” leidis Viik, et inimõiguste halva olukorra näiteks on see, kuidas “vaenu õhutamine” pole endiselt kriminaliseeritud.

“Eesti on küll ÜRO-le raporteerinud, et ta tegeleb asjaga, umbes täpselt samal ajal kui eelmine justiitsminister Urmas Reinsalu teatas siseriiklikult, et ta ei pea vajalikuks midagi teha. Vaenamine on meie ühiskonnas eskaleerumas. Vähemusgruppide sihikindel dehumaniseerimine ja nende kohta valede levitamine on võtnud sellised mõõtmed, et see võib väga tõsiste tagajärgedega lõppeda. Eesti peaks tegema seda, mida ta ammu ÜRO inimõiguste nõukogule lubas – aga seda mitte ÜRO pärast, vaid meie enda inimeste turvalisuse pärast. Teema kuulub justiitsministri (Isamaa) valdkonda,” kirjutas Viik.

Veel tõi Viik inimõiguste problemaatika näiteks selle, et Eestis ei saa lapsed ja noored omal soovil psühhiaatrilist abi, kui nende vanemad on selle vastu. “Selliseid juhtumeid on igal aastal. Nimelt näeb psühhiaatrilise abi seadus ette, et vabatahtlikku psühhiaatrilist abi osutatakse alaealisele ainult tema seadusliku esindaja nõusolekul. 14-aastane laps on seaduse silmis “küps” täiskasvanuga seksimiseks, aga mitte iseseisvalt psühhiaatri poole abi saamiseks pöördumiseks. Erakonnad on probleemist väga teadlikud, kuid asi lihtsalt seisab riigikogus – EKRE vastuseisu tõttu. Ja koalitsioonikaaslased (Keskerakond ja Isamaa) lasevad sellel sündida,” leidis Viik.

Viik nägi samas probleemina ka seda, et Eestis on sisuliselt seadustatud pedofiilia. “Vanus, mille täitumisel loetakse, et on “nõustutud” seksuaalseks tegevuseks, mille teine pool on täiskasvanu, on 14 aastat. See on selgelt liiga madal ja toob kaasa ohu noorte seksuaalseks väärkohtlemiseks,” tõdes ta.