USA naissõdur. Foto: Wikimedia Commons

Ameerika Ühendriikide armee kaalub 3 aastat tagasi sisse viidud sooneutraalse füüsilise lahingvalmiduse võimekuse testi kasutamise lõpetamist. Kongressi poolt esitatud revisjoni juhtis tähelepanu asjaolule, et test on "ebaõiglane", kuna naissoost sõjaväelased saavad selle alusel pidevalt madalamaid tulemusi kui meessoost sõdurid.

Tegemist on üldfüüsiliste võimete testiga (ACFT – Army Combat Fitness Test), mida kasutatakse kõikides USA armee allüksustes, hindamaks sõjaväelaste kehalise võimekuse taset. Muuhulgas on test üheks faktoriks sõjaväelaste edenemisel karjääriredelil. Sooneutraalne test, mis hindab kõiki sõjaväelasi samade standardite alusel, viidi esmakordselt sisse kolme aasta eest, asendamaks armees 40 aastat kasutuses olnud füüsilise võimekuse testi.

Pärast USA kongressi poolt esitatud revisjoni on relvajõud aga kaalumas uue, sugude vahel diferentseeritud, füüsilise võimekuse testi sisse viimist.

Kongress juhtis tähelepanu asjaolule, et test on "ebaõiglane", kuna naissoost sõjaväelased saavad selle alusel pidevalt madalamaid tulemusi kui meessoost sõdurid. Kongressi raporti kohaselt on relvajõududes ka suurel hulgal eriväljaõpet vajavaid ametikohti (küberturvalisuse spetsialistid, meditsiinipersonal, jms), mille puhul füüsiline võimekus on teisejärguline.  

Sõjaväeteenistujatest naiste algatusgrupp, mis kujutab endast sõltumatut aktivistide ühingut, märgib oma protestinoodis, et 2020. aasta kolmandas kvartalis ei suutnud enam kui pooled USA naissõjaväelased füüsilise lahinguvalmiduse võimekuse testi läbida.

"Armee on kaalumas erinevate hindamismudelite kasutuselevõttu, mis võtaks soorituste eest punktide andmisel arvesse sõdurite soolisi erinevusi," lausus kolonelleitnant Margaret Kageleiry. "Me kaalume muudatuse tegemist võttes arvesse armee ülemjuhatuse, kongressi ning sõdurite huvisid," lisas ta.

Kaalumisel on lahendus, mis jagaks testis hinnatavatele sõduritele punkte 1%, 10% ja 50% tipptulemuse saanud sõdurite keskmise skoori põhjal, ent diferentseeriks need sugude alusel meeste ja naiste skaaladeks.

Kavandatav uus test koosneks jätkuvalt kuuest erinevast sooritusest: jõutõste, kuulitõuge, kätekõverdused, sprint, raskuste vedamine, rippasendist jalgade tõmme ja kahe miili jooks.

Toimetas Adrian Bachmann