Toetus Rail Balticu projektile järjest väheneb

Foto: BillionPhotos/Bigstockphoto.com

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsiti 8.-26. augustini inimeste arvamust Rail Balticu kohta. Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et toetus antud projektile väheneb ning hetkel toetab Rail Balticu rajamist 44% Eesti elanikest.

Kui eelmine aasta küsis inimeste arvamust Rail Balticu kohta uuringufirma Faktum-Ariko, siis sellel aastal on seda kaks korda teinud Turu-uuringute AS. Kolme küsitluse põhjal paistab välja inimeste toetuse vähenemine antud projektile.

Turu-uuringute AS-i poolt esitatud küsimus kõlas järgmiselt: “Mil määral Teie toetate Rail Balticu raudtee ehitamist Tallinnast läbi Pärnu Riia ja Kaunase suunas?”

Eelmisel aastal Faktum-Ariko poolt läbi viidud küsitlus näitas Rail Balticule 58% vastajate toetust. Käesoleva aasta veebruaris Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitluses oli toetajaid 52%. Samuti Turu-uuringute AS-i poolt selle aasta augustis läbi viidud küsitluse põhjal on toetus veelgi vähenenud ning pooldajate ja vastaste osakaal on praktiliselt võrdne. Viimastel andmetel toetab Rail Balticu rajamist 44% ja vastu on 43% Eesti elanikest.

Keskmisest enam on Rail Balticu toetajaid muust rahvusest ning nooremate vastajate seas. Eestlastest toetab Rail Balticu rajamist 38% ning 50% on selle vastu; muust rahvusest vastajatest aga toetab Rail Balticu rajamist 50% ja 29% on vastu.

„Kõige rohkem toetavad Rail Balticu projekti mitteeestlastest noored (15-35 aastased) vastajad,“ kommenteeris sotsioloog Juhan Kivirähk. “Küsitluses eristati ka kindlalt ning pigem toetajaid ja selgus, et projekti kindlaid toetajaid on 14% ning vastaseid 23%,” lisas ta.

Kui vaadata ainult valimisealiste Eesti Vabariigi kodanike hinnanguid, siis on Rail Balticu vastaste osakaal pooldajate omast suurem (suhtega 48% vastu ja 42% poolt).

Mainitud andmed pärinevad Turu-uuringute AS-i poolt 2018. aasta augustis läbi viidud küsitlusest. Silmast-silma intervjuudes küsitleti 1005 Eesti Vabariigi alalist elanikku kelle hulgas oli 801 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!

Aidake viia artikli sõnum palju suurema hulga inimesteni, jagades artiklit sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega!
JAGA