Covid-19 vaktsiin ja USA riigilipp. Foto: Bigstockphoto

Hiljuti läbi viidud uuringu kohaselt soovib enam kui pool ameeriklastest kas vältida koroonavaktsiini või oodata vaktsineerimisega.

Kaiser Family Foundation‘i poolt läbi viidud küsitluse andmetel on 51% USA elanikest kas täielikult enese vaktsineerida laskmise vastu, või siis soovib sellega oodata, kuni vaktsiinide turvalisuse kohta on kogunenud rohkem andmeid.

Täpsema alajaotuse kohaselt tunnistab ennast radikaalselt vaktsineerimise vastasteks 13% küsitletutest, samas kui 31% on valmis laskma ennast vaktsineerida üksnes juhul, kui vaktsiinid on tõestanud end olevat ohutud ning efektiivsed. 7% vastanutest oleks valmis leppima vaktsineerimisega juhul, kui see oleks kohustuslik.

“Inimesed kes ei ole veel vaktsineeritud, on viidanud mitmetele murekohtadele ning nõuavad täiendavat informatsiooni enne positiivse otsuse langetamist,” väidavad uuringu läbiviijad. “Umbes pooled vastanutest nendivad, et neil ei ole küllaldaselt informatsiooni vaktsiini kõrvalmõjudest ja efektiivsusest”.

Uuringu kohaselt on suurimas teadmatuses noorem, mustanahaline ning hispaania päritolu osa elanikkonnast. 41% ameeriklastest on vaktsiiniusku (7% kasv võrreldes detsembrikuuga) ning soovivad saada poogitud nii kiiresti kui võimalik.

Küsitluse läbi viimise hetkel oli 6% vastanutest ennast juba lasknud vaktsineerida.

Vaktsineerimise suhtes kõige skeptilisema meelestatusega on maapiirkondades elavad parempoolsete vaadetega ameeriklased.