Foto: bigstockphoto.com

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi novembri keskel läbi inimeste meelsuse uuring, millega sooviti saada aimu kui palju Eesti inimesi osaleks loomuliku abielu puudutaval rahvahääletusel ja kuidas nad hääletaksid. 

Valitsuskoalitsioon on kokku leppinud, et 2021. aasta aprillis toimub rahvahääletus, mille küsimuseks on: "Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks?" Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud uuring oli esimene, milles küsiti inimeste arvamust rahvahääletusele mineva loomuliku abielu teema kohta selle valitsuspartnerite poolt kokku lepitud küsimuse täpse sõnastusega.  

Vastajatel paluti esiteks vastata küsimusele, kas nad osaleksid mainitud rahvahääletusel ja kui vastus oli jaatav, siis uuriti, kuidas nad hääletaksid. Ühiskonnauuringute Instituut on otsustanud uurida inimeste arvamust antud teema kohta kord kuus kuni rahvahääletuse toimumiseni.

Esimeseks küsimuseks oli uuringus: "Kui järgmisel pühapäeval toimuks rahvahääletus küsimuses: "Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?", kas Teie osaleksite hääletusel?" Vastajatest kinnitas 75 protsenti, et nemad osaleksid, 18 protsenti ei osaleks ning 7 protsenti vastas "Ei oska öelda". 

Kui rahvahääletusel osalemise küsimuse vastuseks oli "jah", siis teine küsimus oli: "Kuidas Teie vastaksite sellel rahvahääletusel küsimusele: "Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?"" 63 protsenti vastaks "jah" ning 37 protsenti vastaks "ei".  

Küsitluses eristati vastajaid lisaks nende erakondlike eelistuste järele. Seisukohad rahvahääletuse küsimuses lahknevad selgelt koalitsiooni ja opositsiooni toetajate vahel. Kõige rohkem oleksid loomuliku abielu poolt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetajad ja kõige enam selle vastu Eesti 200 poolehoidjad. 

  • EKRE toetajatest vastaks rahvahääletusel "jah" 94% ning "ei" 6%
  • Keskerakonna toetajatest "jah" 86% ning "ei" 14%
  • Isamaa toetajatest "jah" 65% ning "ei" 36%
  • Reformierakonna toetajatest "jah" 38% ning "ei" 62%
  • SDE toetajatest "jah" 34% ning "ei" 66%
  • Eesti 200 toetajatest "jah" 32% ning "ei" 68%

Samuti lahknevad "ei" ja "jah" vastused mööda lastega ja lasteta vastajaid. Vastajatest, kellel ei ole lapsi, ütleks rahvahääletusel 44,5 protsenti "jah" ning 55,5 protsenti "ei". Ühe või kahe lapsega vastajatest ütleks 68 protsenti "jah" ning 32 protsenti "ei". Kolme ja enama lapsega vastajatest ütleks 71 protsenti "jah" ning 29 protsenti "ei". 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluse viis läbi uuringufrima Norstat 17.–23. novembrini ja küsiteldi tuhat 18-aastast ja vanemat inimest. 

Toimetas Karol Kallas