President Joe Biden. Foto: Scanpix

Joe Biden avaldas pöördumise, milles ärgitas Ameerika Ühendriikide Kongressi “võtma kiiresti vastu” võrdsuse seaduse, mis kaotab seadusandlusest ära mees- ja naissoo, kehtestab seadusena “füüsiline sugu on sotsiaalne konstruktsioon” ideoloogia, ja teeb sündimata laste kaitsmisest “rasedusepõhise diskrimineerimise”.

Biden leiab oma pöördumises, et meessportlaste lubamine naiste võistlustele ja LGBTQ+ inimeste positiivse diskrimineerimise eraldi seadustesse raiumine “vastab Ameerika võrdsuse- ja kõigi inimeste vabaduste alusväärtustele,” vahendab Breitbart.

Arvestades jõudude vahekorda kongressis, siis võrdsuse seadus (Equality Act) H.R. 5 võetakse vastu veebruari viimasel nädalal. Sellega kirjutatakse kodanikuõiguste seadusesse sellised mõisted nagu “sooidentiteet ja “seksuaalne orientatsioon”, mida tegevaid inimesi hakatakse eraldi klassina kaitsma. Kriitikute sõnul on uus seadus raske hoop Ameerika senisele kultuurile.

Eetika ja avalik-õiguslike poliitikate keskuse (Ethics & Public Policy Center; EPPC) juhi Ryan Andersoni sõnul on “nõndanimetatud võrdsuse seadus seadusandlik kuritarvitus, mis pöörab võrdsuse mõiste pea peale. Selle seaduse eesmärk ei ole kaitsta haavatavaid vähemusi, vaid karistada neid, kes ei tunnista uusi seksuaal- ja sooideoloogiaid.”

Andersoni sõnul on uuel seadusel kahjulik mõju naiste ja tüdrukute privaatsusele ja selle alusel hakatakse karistama usuorganisatsioone. Kui võrdsuse seadus võetakse vastu, siis saab diskrimineerimiskuritegu sellest, kui keegi seab kahtluse alla sootüsistamise vajaduse kui sellise, selleks vajalike medikamentide võtmise ja sugu tüsistavate operatsioonide tegemise. “Paavst Franciscusest saab seaduse silmis Jim Crow sarnane segregeerija,” leiab EPPC juht.

“Kui keegi ei toeta aborte või keeldub neid tegemast, siis seda käsiteldakse uues seaduses “rasedusepõhise diskrimineerimisena” (pregnancy discrimination),” jätkas Anderson. “Lisaks mitte keegi, kaasa arvatud seaduse esitajad, ei oska meile selgitada, mida uue seaduse alusel on vaja ette võtta, et vältida “mittebinaarse” sooidentiteediga inimeste dikrimineerimist.”

Mõttekoja Ameerika alusväärtuste projekti (American Principles Project; APP) poliitikate ja valitsusasjade juht Jon Schweppe leiab, et Ameeriklased ei tohiks seaduse headusele viitava nimega lasta ennast lolliks teha: 

Ma arvan, et neile, kes seda teemat täpsemalt ei jälgi, on oluline mõista, mis võrdsuse seadusega täpsemalt on valesti. Kuidas konservatiivid saavad olla millegi vastu, mis kaitseb inimesi “diskrimineerimise” eest? See oleks ju hirmus, kas pole? Probleem on selles, et võrdsuse seadus ei kaitse inimesi, kes kaitset vajavad, nii palju kui muudab tsiivilõiguse seaduseid hullemaks.

“Võrdsuse seaduse eesmärgiks võib olla võrdsuse ja sallivuse edendamine – armastus on ju armastus – kuid selle praktilises rakenduses annab see bioloogilistele meestele õiguse suruda naistele peale oma tahe, millal ja kus iganes nad seda soovivad,” jätkas Schweppe.

Tema sõnul saaks iga meditsiinitöötaja julgustamisest, et laps tunnistaks oma sünnijärgset sugu, ebaseaduslik tegevus. “Sellise seaduse pikaajalised mõjud, kui seda kombineeritakse agressiivsete riigi poolsete meetmetega, on päris hirmuäratavad: soosegaduse all kannatavate laste vanematel on kohustus tagada neile varustatus puberteediblokeerijatega, hoormoonravi ja lõppeks soovahetusoperatsioonid.”

EPPC teaduri Mary Rice Hassoni sõnul on “võrdsuse seadus Pandora laegas, mis kord avatuna toob [ühiskonna jaoks] kaasa nii hävitavad tagajärjed, mida pärast parandada pole võimalik.” 

Ka mitmete feministide sõnul on tegemist “Bideni sõjaga naiste vastu”.

Toimetas Karol Kallas