Delfi ekslikule faktikontrollile tuginedes tembeldas Facebook Objektiivi uudise valeks. Foto: kuvatõmmis

Delfi faktikontroll tembeldas ekslikult valeks Objektiivi uudise, et Šveits kaalub kuni kolme aastaseid vanglakaristusi neile, kes kütavad oma eluaseme soojemaks kui 19 kraadi. Nende sõnul ei ole sellist karistust hetkel veel ette nähtud, kuid Objektiiv ei väitnudki, et selline karistus juba jõustunud on. Seda, et neid meetmeid kaalutakse, tunnistavad aga ka faktikontrollijad ise.

Delfi faktikontrollis ei ole küll otseselt Objektiivi mainitud, kuid Objektiivi Facebooki lehel ilmus sellegipoolest sellele "sõltumatule" faktikontrollile tuginedes uudise juurde ekslik teade, et tegemist olevat "väärteabega". Kui vaadata väidetavat põhjust, siis seisab seal kõigest lakooniline selgitus, et "sõltumatute faktikontrollijate sõnul pole sel teabel faktilist alust".

"Vanglaplaneedi ja Telegrami artiklid keskenduvad see-eest väidetavale vanglakaristusele, mis kodukütjaid ees ootab," kirjutatakse faktikontrollis.

Vanglaplaneedi artiklis väidetaksegi, et Šveitsis pannakse inimesed liiga kõrge toatemperatuuri eest kuni kolmeks aastaks vangi: "Šveitsis võib oodata inimesi kolmeaastane vanglakaristus, kui nad rikuvad riigis värskelt kehtestatud kütmise eeskirju, mis keelavad külmematel kuudel soojendada ruume üle 19 kraadi."

"Sõltuvalt rikkumise raskusastmest ja isiku majanduslikust olukorrast võivad trahvid ulatuda 30 kuni 3000 Šveitsi frangini (31,17–311,64 euroni), kuid inimene võidakse ka kuni kolmeks aastaks vangi panna," täpsustatakse artiklis.

Telegrami vastavas artiklis on väidetud, et "Šveitsi elanikke, kes hoiavad sel talvel oma kodudes sooja üle 19 kraadi Celsiuse järgi ja rikuvad gaasipuuduse tõttu valitsuse juhiseid, ähvardavad rahatrahvid ja kuni kolmeaastane vanglakaristus."

Faktikontrollijad selgitavad, et Šveitsi väljaanne Blick avaldas artikli pealkirjaga „Hädaolukorras kehtib reegel vähem kütta. Ja energiareeglite rikkujad peaksid kartma. Gaasimääruse rikkumine võib kaasa tuua vanglakaristuse ja rahatrahvi".

"Pealkiri viitab tõepoolest vanglakaristusele, kuid tegelikult pole sellist meedet Šveitsi valitsus kasutusele võtnud," rõhutavad faktikontrollijad ning lisavad, et "reaalsuses ei ohusta Šveitsi kodukütjaid ei vangistus ega kõrge rahaline trahv".

Delfi faktikontrollijad tuginevad seejuures Šveitsi majandus-, haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Markus Spörndli sõnadele, et mõned on loost valesti aru saanud või seda valesti tõlgendanud: „Praegu ei ole Šveitsis elektri ega maagaasi puudust, seetõttu ei ole energiakasutusele kehtivaid piiranguid ega keelde, mida võiks rikkuda."

Objektiiv ei ole oma vastavas uudises aga kusagil väitnud, et trahvid ja vangistuse võimalus juba kehtivad nende puhul, kes kütavad oma eluaseme soojemaks kui 19 kraadi. Väitsime täiesti üheselt, et selliseid võimalikke meetmeid alles kaalutakse ning et "Šveitsi kantonitel on aega kuni 22. septembrini, et uute potentsiaalsete meetmete osas oma murekohti esitada".

Seda, et neid meetmeid kaalutakse, tunnistavad aga faktikontrollijad ka ise: "Tegemist on Berni linna esitatud neljaastmelise ettepanekuga. Ettepanek sisaldab erinevaid gaasi kokkuhoiu viise. Kui gaasivarud peaksid jõudma talvel kriitilise piirini, siis ettepaneku kohaselt tuleks tõepoolest piirata kütmist 19 kraadini."

"Valitsus aga ei ole neid etappe kinnitanud," lisavad faktikontrollijad. Ka Objektiiv pole kusagil väitnud, et seda oleks juba tehtud.

Naljaks osutunud pealekaebamisplakat

Faktikontrollijad juhivad tähelepanu ka ühele teisele sellega seotud uudisele, mis levima hakkas. Nimelt levib pilt reklaamplakatist, millel on üleskutse kaevata Šveitsi võimudele naabrist, kes kütab oma korterit üle 19 kraadi. Plakati järgi on pealekaebajale tagatud anonüümsus ja neid ootab ees 200 frangi suurune tasu.

Tuleb välja, et tegemist on siiski naljaga ning sellist plakatit Šveitsi linnapildis ei leidu. Riigi energeetikaministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Simone Hug kinnitas, et riik pole sellist kampaaniat teinud ning õigusorganid uurivad selle pilaplakati päritolu.

EKRE portaal Uued Uudised jõudis seda valeuudist küll levitada, kuid nüüdseks on see nende lehelt ka eemaldatud.

Info selle plakati kohta jõudis nädala eest ka Objektiivi toimetuseni, kuid kiire omapoolse faktikontrolliga selgitasin ka ise välja, et tegemist on kõigest pilaplakatiga ning Objektiiv pole seega ka seda valeuudist levitanud.

Seega saab rahulikult nentida, et Objektiiv ei ole käesoleval juhul valeuudist avaldanud ning Delfi faktikontrollile tuginev otsus meie osas on lihtsalt vale.