Mahajäetud terasetehas Saksamaa Ruhri jõe orus Foto: Piqsels

Euroopa Liit hakkab maailmas esimesena ettevõtluse võrdsuse nimel ja kliima pärast koguma importtoodetelt süsihappegaasi maksu.

Alates oktoobrist peavad kaupade, mille tootmisega kaasnesid süsihappegaasi heitmed, Euroopa Liitu vedajad hakkama deklareerima nende heitkoguseid, vahendab Reuters.

Kuna Euroopa Liit karistab rohepöörde tõttu Liidu piires tegutsevaid ettevõtjaid märkimisväärselt kõrgete keskkonnatasudega, mis muudavad nende tooted kallimaks, siis üheks CO2 tollipiiride kehtestamise põhjenduseks tuuakse Euroopa Liidu bürokraatide poolt oma tootjatele õiglaste konkurentsitingimuste tagamine.

Alates oktoobrist peavad ettevõtted, mis toovad Euroopa Liitu terast, tsementi, alumiiniumit, elektrit, väetiseid ja vesinikku, CO2 tollipiiride pilootprojekti raames hakkama andma ametnikele aru viidatud toodete CO2 heitmete kohta.

Juhul kui ettevõte kas ei esita nõutud süsihappegaasi tollideklaratsiooni või teeb seda valesti, kaasneb sellega trahv 50 eurot CO2 tonni eest. 

CO2 tollimaksu hakatakse Euroopa Liidus koguma 2026. aastast, kui iga sissetoodud kauba pealt peab maksma sama palju saastetasusid kui seda maksavad Euroopa Liidu tootjad.

Kõige suuremateks kannatajateks peetakse Hiina Rahvavabariiki, Venemaad ja Ukrainat, millest sisse veetavad kaubad põhjustavad kõige enam heitmeid.

Tollimaksu ei hakata koguma kaupadelt, mis on pärit riikidest, kus kehtivad Euroopa Liiduga sarnased heitmemaksud. Samuti võetakse arvesse eksportivate riikide eriolukordi, nagu seda on täna näiteks Ukraina sõda.

Euroopa Komisjoni bürokraadid loodavad, et nende süsihappegaasi maks "nügib" teisi riike vähendama heitmeid ja suurendama keskkonnatasusid. 

Hiina Teraseühenduse esindajate sõnul kasvatab CO2 maks terase hinda Euroopa turul neli kuni kuus protsenti.

Kui tootjad ise oma heitmetest ei teavita, siis peavad importijad kasutama deklaratsioonide täitmisel kaupade keskmiseid heitmeväärtuseid. 

Esimesed CO2 tolliaruanded tuleb esitada 2024. aasta jaanuaris.

Koos CO2 tollimaksude kehtestamisega kaotab Euroopa Liit järk-järgult ära ettevõtetele tasuta jagatavad heitmekvoodid.

Toimetas Karol Kallas